KAN DU SI PÅ ENGELSK

Oversettelse av "kan du si" i Engelsk

Resultater: 567, Tid: 12.2667

Klikk engelsk oversettelse for å filtrere resultater
can you say can you tell will you tell will you say would you tell would you say can you talk could you tell you could say you might say could you say you mind telling

Eksempler på bruk av "Kan Du Si" i en setning og oversettelsene deres

Kan du si hei?
Can you say,"Hi"?
Hvordan kan du si at jeg er en dårlig mor?
How can you say I'm a bad mother?
Hvordan kan du si hva det er?
How can you tell what he is?
Før jeg går, kan du si hvor jeg er?
Now, before i go, can you tell me where i am?
En amatør-entomolog, kan du si.
An amateur entomologist, you might say.
Hvordan kan du si dette?
How can you say that?
Oberst, kan du si oss navnet på din informant?
Colonel, can you tell us the name of your informant?
Hvordan kan du si det, Richard?
How can you say that, Richard? How?
Det kan du si.-Ja.
You might say that.
Kan du si at jeg har ringt?
Will you tell him i called?
Hva kan du si oss om selvmordsbomberen, sekou Bah?
What can you tell us about the suicide bomber sekou Bah?
Hvordan kan du si det til O'Keefe?
How can you say that to O'Keefe?
Sir, kan du si hva det er vi leter etter?
Sir, you mind telling us what we're looking for?
Kan du si at jeg er lei for det?
Will you tell him that I'm sorry?
Min skjebne, kan du si.
My fate, you might say.
Hva kan du si som du ikke allerede har sagt?
What will you say to her that you haven't said already?
Kan du si hei, Penny?
Can you say hi, Penny?
Lettet, kan du si.
Relieved, you might say.
Kan du si meg hva du vet?
Can you tell me what you know?
Kan du si meg hva det var?
You mind telling me what that was?
Kan du si hva jeg har gjort?
Will you tell me what i did?
Kan du si meg hva som skjer?
You mind telling me what's going on?
Hvis du ser ham, kan du si at...?
You know, if you see him, would you tell him that.
Hvis du vil, kan du si jeg var på utkikk etter noe.
If you want, you might say i was looking for something.
Hvordan kan du si det etter hva som skjedde?
How can you say that after what happened?
Kan du si noe?
Will you say something?
Så, kan du si hva jeg føler nå?
Then, can you tell what I'm feeling now?
Kan du si jeg er fryktelig lei for det?
Will you tell him I'm real sorry?
Henry er på en måte bankmannen vår, kan du si.
Henry's sort of our banker, you might say.
Kan du si at hun får en ny av meg?
Will you tell eleanor i will replace it today?

Resultater: 567, Tid: 12.2667

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer