KAN IKKE BLI PÅ ENGELSK

Oversettelse av kan ikke bli i Engelsk

Resultater: 605, Tid: 0.1162

Norsk-engelsk ordbok
can't stay can't be can't get can't go can't come can't become cannot remain could never be shouldn't stay can't turn

Eksempler på bruk av Kan Ikke Bli i en setning og oversettelsene deres

Du kan ikke bli her.
You can not stay here.
Jeg kan ikke bli her.
I can not stay here.

Det kan ikke bli noen misforståelser senere.
There can not be any misunderstanding later.
Du kan ikke bli her, louise.
You can not stay here, louise.
Hun kan ikke bli vår første.
She can not be our first.
Du kan ikke bli høy i parken.
You can not get high in the park.
Jeg kan ikke bli her, john.
I can not stay here, john.
Du kan ikke bli politiker.
Thing is, you can not be a politician.
Jeg kan ikke bli med far.
I can not go with father.
Jeg kan ikke bli skutt igjen.
I can not get shot again.
Jeg kan ikke bli mekler bare fordi du sier det.
I can not be a real estate agentjust because you say so.
Du kan ikke bli her.
You can not stay here.
Jeg kan ikke bli med deg, neo.
I can not go with you, neo.
Du kan ikke bli involvert.
You can not get involved in this.
Du kan ikke bli med.
I am sorry, but you can not come along.
Jeg kan ikke bli sett her.
I can not be seen here, man.
Jeg kan ikke bli en.
I can not become one.
Jeg kan ikke bli her med deg.
I can not stay with you here.
Hun kan ikke bli med oss.
Well they can not come with us.
Ting kan ikke bli verre for deg.
It 's true things can not get any worse for you.
Jeg kan ikke bli med henne!
I can not go with that girl.
Hun kan ikke bli med oss.
She can not come with us.
Jeg kan ikke bli lenge.
I can not remain a long time.
Jeg kan ikke bli som dem.
I can not become like them.
Dere kan ikke bli her uten penger.
You can not stay here without money.
Jeg kan ikke bli prest.
I can not be a priest.
Poe, vi kan ikke bli med stephano.
Poe, we can not go with stephano.
Jeg kan ikke bli gravid akkurat nå.
Because i can not get pregnant right now!
Vi kan ikke bli forbryterne vi kjemper mot.
We can not become the criminals we are fighting against.
Jeg kan ikke bli like flink som deg.
I could never be as good as you.

Resultater: 605, Tid: 0.1162

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer