KAN IKKE GÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av Kan Ikke Gå i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 765, Tid: 0.1357

can not go (19) can't go (514) can't walk (52) can't leave (23) can't get (10) can't come (6) not able to go (3) can't move (2) can't step (2) can't pass (1) cannot go (37) cannot walk (6) couldn't go (4) can not walk (4)

Eksempler på bruk av Kan Ikke Gå i en setning og oversettelsene deres

Can not go

Jeg kan ikke gå i hvitt.
I can not go in white.
Du kan ikke gå uten kostyme.
You can not go without a costume.

Can not walk

Kveg kan ikke gå på stål!
Cattle can not walk on steel!
Du kan ikke gå hjem uten skoene dine.
Wait, you can not walk home without your shoes.

Can not leave

Jeg kan ikke gå.
I can not leave.
Dunderen! vi kan ikke gå til træna før frokost.
We can not leave before breakfast.

Can not get

Jeg kan ikke gå nærmere.
I can not get any closer.
Vi kan ikke gå inn i capitol før distrikt 2 er vårt.
We can not get into the capitol until we control district 2.

Can not come

Vi kan ikke gå rett mot ham.
We can not come straight at him.
Du kan ikke gå inn her.
You can not come in here.

Can not move

Hun kan ikke gå to meter uten at vi vet det.
She can not move five feet without us knowing.
Jeg kan ikke gå.
I can not move.
Andre setningseksempler
Du kan ikke gå opp nå.
You can not go up now.
Jeg kan ikke gå med denne foten!
I can not walk on this foot!
Men du kan ikke gå med sigar.
But you can not go with the cigar.
Nei, du kan ikke gå.
What? no, you can not leave.
Du kan ikke gå nå.
You can not go now.
Jeg kan ikke gå ienger, john.
I can not walk anymore, john.
Du kan ikke gå ut bakover.
You can not get out backwards.
Vi kan ikke gå med dem ned gata.
We can not walk them down the street.
Hun kan ikke gå.
She can not leave.
Fletcher, du kan ikke gå ned!
Fletcher, you can not go down!
Jeg kan ikke gå på klassefest med et resultat som ditt.
I can not come to the reunion with a negative result.
Nei, du kan ikke gå nå!
No, you can not leave now!
Den kan ikke gå i dagslys og ikke på hellig grunn.
It can not step onto holy ground.
Jeg kan ikke gå til foreldrene mine.
I can not go to my parents.
Jeg kan ikke gå fra akkurat nå.
I can not get off right now.
Du kan ikke gå i som du fortsatt bor her.
You can not walk in like you still live here.
Dere kan ikke gå inn.
You can not come in.
Dere kan ikke gå ut og forlate meg slik som dette.
You can not walk out and leave me like this.

Resultater: 765, Tid: 0.1357

Se også


kan ikke gå ut
can't go out
kan ikke gå tilbake
can't go back
kan ikke gå til
can't go to
hun kan ikke gå
man kan ikke gå
det kan ikke gå
it cannot pass nothing will go you can't go yeah , can never got
kan ikke gå før
can't leave until can't go till
kan ikke gå rett
can't come straight can't just walk right
dette kan ikke gå
this can't work no way this ends
du kan ikke gå inn
you can't go in you cannot enter
men jeg kan ikke gå
kan vi ikke bare
Can't we just go
men vi kan ikke gå
jeg kan ikke gå lenger
i can't go any further
men du kan ikke gå
hvorfor kan jeg ikke gå
kan ikke gå med den
can't wear that can't go in that one
det kan ikke gå galt
du kan ikke gå alene

Ord for ord oversettelse


ikke
- not never n't ♪ Not ● Not

S Synonymer for "kan ikke gå"


kan ikke dra
kan ikke reise
kan ikke forlate
kan ikke etterlate
får ikke gå
slipper ikke
kan ikke skaffe
får ikke forlate
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer