Oversettelse av "kan jeg ikke" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1905, Tid: 0.0822

i can't if i don't can do i can never i can not i cannot i couldn't

Eksempler på Kan Jeg Ikke i en setning

Dessverre kan jeg ikke spise gress.
Unfortunately, i can't eat grass.
Og nå kan jeg ikke finne henne.
And now i can't find her.
Kan jeg ikke ta dem slik, finner jeg en annen måte.
If i don't get them one way, i will get them another.
Kan jeg ikke skrape ihop gevinstsummer, selger skattefuten det.
If i don't win more prize money, they will sell it to someone else.
Det kan jeg ikke, connie.
No can do. connie.
Det kan jeg ikke uten reed.
I can't finish it without reed.
Hvis du dør, kan jeg ikke finne sønnen min.
If you die, i can't find my son.
Det kan jeg ikke.
No can do.
Derfor kan jeg ikke spise østers.
That's why i can never eat an oyster.
Det kan jeg ikke.
But i can not.
Det kan jeg ikke, sir.
No can do, sir.
kan jeg ikke gifte meg med en parfymert lord.
Now i can never marry a perfumed lord.
Selv nå kan jeg ikke tro det.
Even now, i can't believe it.
Tv-er kan jeg ikke skaffe før tirsdag.
But a television, i can not arrange until tuesday.
Kan jeg ikke høre på, gibson.
I can't hear you, gibson.
Det kan jeg ikke, broder.
No can do, bro.
Men som dommer, kan jeg ikke diskutere rettssaken med deg.
But as a judge, i cannot discuss the trial with you.
Men her i meereen kan jeg ikke bruke talentene mine.
But here in meereen, i cannot pursue my talents.
Det kan jeg ikke fikse.
I can not fix.
Det kan jeg ikke gjøre som bruce wayne.
I can't do that as bruce wayne.
Det kan jeg ikke ha gjort selv.
I couldn't have done that by myself.
Jeg vet, kan jeg ikke spise disse.
I know, i can not eat these.
Uansett kan jeg ikke svikte professoren.
Besides, i couldn't leave the professor.
Vet du det ikke, kan jeg ikke forklare det.
If you don't know, i cannot explain it to you.
Men derfor kan jeg ikke behandle deg.
But this is why i can't treat you.
Det kan jeg ikke si presist.
Exactly, i cannot say.
Mer kan jeg ikke si.
More i can not say.
Det kan jeg ikke si ennå.
I couldn't say.
Prinsipielt kan jeg ikke forhandle med disse folkene.
On principle, i can't negotiate with these people.
Det kan jeg ikke hjelpe deg med.
I can't help you with that.

Resultater: 1905, Tid: 0.0822

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "kan jeg ikke"


kan ta
går ikke
greier
kommer jeg ikke
kan ikke
klarer
fikser
kan gjør
blir jeg ikke
klarer jeg ikke
visst jeg ikke
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer