KAN JEG IKKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av kan jeg ikke i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1830, Tid: 0.1322

Eksempler på bruk av Kan Jeg Ikke i en setning og oversettelsene deres

Dessverre kan jeg ikke spise gress.
Unfortunately, i can not eat grass.
Og nå kan jeg ikke finne henne.
And now i can not find her.
Kan jeg ikke ta dem slik, finner jeg en annen måte.
If i do not get them one way, i will get them another.
Kan jeg ikke skrape ihop gevinstsummer, selger skattefuten det.
If i do not win more prize money, they will sell it to someone else.

Det kan jeg ikke, connie.
No can do. connie.
Det kan jeg ikke uten reed.
I can not finish it without reed.
Hvis du dør, kan jeg ikke finne sønnen min.
If you die, i can not find my son.
Det kan jeg ikke.
No can do.
Derfor kan jeg ikke spise østers.
That 's why i can never eat an oyster.
Det kan jeg ikke.
But i can not.
Det kan jeg ikke, sir.
No can do, sir.
kan jeg ikke gifte meg med en parfymert lord.
Now i can never marry a perfumed lord.
Selv nå kan jeg ikke tro det.
Even now, i can not believe it.
Tv-er kan jeg ikke skaffe før tirsdag.
But a television, i can not arrange until tuesday.
Kan jeg ikke høre på, gibson.
I can not hear you, gibson.
Det kan jeg ikke, broder.
No can do, bro.
Men som dommer, kan jeg ikke diskutere rettssaken med deg.
But as a judge, i can not discuss the trial with you.
Men her i meereen kan jeg ikke bruke talentene mine.
But here in meereen, i can not pursue my talents.
Det kan jeg ikke fikse.
I can not fix.
Det kan jeg ikke gjøre som bruce wayne.
I can not do that as bruce wayne.
Jeg vet, kan jeg ikke spise disse.
I know, i can not eat these.
Vet du det ikke, kan jeg ikke forklare det.
If you do not know, i can not explain it to you.
Men derfor kan jeg ikke behandle deg.
But this is why i can not treat you.
Det kan jeg ikke si presist.
Exactly, i can not say.
Mer kan jeg ikke si.
More i can not say.
Prinsipielt kan jeg ikke forhandle med disse folkene.
On principle, i can not negotiate with these people.
Det kan jeg ikke hjelpe deg med.
I can not help you with that.

Resultater: 1830, Tid: 0.1322

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "kan jeg ikke"


"Kan jeg ikke" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer