Oversettelse av "kan vi ikke" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1233, Tid: 0.0567

Can't we why don't we can we just Couldn't we can not we couldn't we

Eksempler på Kan Vi Ikke i en setning

Kan vi ikke bruke litt av pengene?
Can't we use some of the money?
Pappa. kan vi ikke legge en flue i rakettnesen?
Hey, dad, why don't we put a fly in the nose cone?
Kan vi ikke kjøre fortere, Carl?
Can't we go any faster, carl?
Kan vi ikke bare drepe ham?
Can't we just kill him?
Kan vi ikke dra et annet sted?
Why don't we go someplace else?
Kan vi ikke...?
Can we just...?
Kan vi ikke sp0rre mr Boyd?
Couldn't we ask mr Boyd?
Kan vi ikke dra hjem?
Can we just go home?
Kan vi ikke gå?
Can't we leave?
Alan, kan vi ikke ta hånd om hybelkaninbæsjet i morgen tidlig?
Alan, why don't we leave the dust bunny poop until morning?
Kan vi ikke være venner?
Can't we be friends?
Kan vi ikke slå det av?
Can we just turn this off?
Kan vi ikke stråle det opp?
Why don't we beam it up?
Kan vi ikke gå inn?
Couldn't we go inside?
Hvorfor kan vi ikke snakke om Tammy?
Why can not we talk about Tammy?
Kan vi ikke vente til.
Couldn't we just wait until.
Kan vi ikke gå nå?
Can't we just go?
Men kan vi ikke ta oss en kaffekopp.
But couldn't we go someplace and have a cup of coffee.
Kan vi ikke betale henne?
Can't we pay her?
Kan vi ikke møtes etter skoletid?
Why don't we meet after school?- No!
James,- kan vi ikke.
Couldn't we.
Far, kan vi ikke bare selge huset og flytte til noe mindre?
Couldn't we sell our house and find a smaller place?
Kan vi ikke bare ha det morsomt?
Can't we have some fun?
Kan vi ikke bare kjøre litt rundt?
Can't we just drive a little?
Kan vi ikke bare sette oss?
Why don't we just grab a chair?
Kan vi ikke gå inn?
Why don't we go there?
Kan vi ikke bare glemme dem?
Couldn't we just forget about that?
Kan vi ikke desarmere rakettene?
Can't we disarm the missiles?
Hvorfor kan vi ikke treffe ham?
Why couldn't we see him?
Kan vi ikke bare kjøpe en presang?
Can't we just buy a present?

Resultater: 1233, Tid: 0.0567

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "kan vi ikke"


kan vi ikke bare
skal vi ikke
kan vi bare
hvorfor går vi ikke
kan vi vel
hvorfor tar vi ikke
hvorfor gjør vi ikke
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer