KLAR FOR DEM PÅ ENGELSK

Oversettelse av klar for dem i Engelsk

Resultater: 42, Tid: 0.1569

Norsk-engelsk ordbok
clear to them manifest to them ready for them

Eksempler på bruk av Klar For Dem i en setning og oversettelsene deres

Baylin er klar for dem.
Governor baylin is ready for them.
Jeg skal fortelle klingonene å være klar for dem.
I will tell the klingons to be ready for them.

Denne gangen er jeg klar for dem.
I'm gonna be ready for them this time.
Jeg er klar for dem, sir.
I am ready for you, sir.- what are you doing?
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Indeed those who turn back after the guidance had become clear to them – Satan has deceived them; and made them optimistic of living for ages.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Those who have turned back in their traces after the guidance has become clear to them, satan it was that tempted them, and god respited them.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Those who have reverted to disbelief after guidance has become manifest to them, have been seduced and given false hopes by satan.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Those who have reverted to disbelief after guidance has become manifest to them, have been seduced and given false hopes by satan.
Jeg måtte fjerne minnene dine, men du er du klar for dem nå.
Because i had to take away your memories until you were ready for them, but now you are.
Mange blant skriftfolket ønsker igjen å gjøre dere til vantro etter at dere er kommet til troen, av nag i sitt indre når nå sannheten er blitt klar for dem.
They wish this out of the envy of their hearts though the truth has become quite clear to them.
I kveld skal jeg snakke direkte til disse menneskene og gjøre situasjonen klar for dem.
Tonight, i will speak directly to these people and make the situation perfectly clear to them.
Mange blant skriftfolket ønsker igjen å gjøre dere til vantro etter at dere er kommet til troen, av nag i sitt indre når nå sannheten er blitt klar for dem.
They wish this out of the envy of their hearts though the truth has become quite clear to them.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Indeed those who turned their backs after the guidance had become clear to them, it was satan who had seduced them, and he had given them[far-flung] hopes.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Surely(as for) those who return on their backs after that guidance has become manifest to them, the shaitan has made it a light matter to them; and he gives them respite.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Indeed those who turned their backs after the guidance had become clear to them, it was satan who had seduced them, and he had given them[far-flung] hopes.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
and oppose the apostle after that guidance has become clear to them cannot harm allah in any way, and he will make null their deeds.
dem har gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.
his apostle,--Allah hath cursed them in the world and the hereafter, and hath gotten ready for them a torment ignominious.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Certainly those who have turned their backs on the true guidance after it became manifest to them, satan has embellished their ways for them and has buoyed them up with false hopes.
dem har gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.
his apostle,--Allah hath cursed them in the world and the hereafter, and hath gotten ready for them a torment ignominious.
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Surely(as for) those who return on their backs after that guidance has become manifest to them, the shaitan has made it a light matter to them; and he gives them respite.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
opposed the noble messenger after the guidance had become clear to them – they cannot harm allah in the least; and
De som snur om etter at ledelsen er blitt klar for dem, det er satan som har ført dem i fristelse og gitt dem falske håp.
Certainly those who have turned their backs on the true guidance after it became manifest to them, satan has embellished their ways for them and has buoyed them up with false hopes.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
opposed the noble messenger after the guidance had become clear to them – they cannot harm allah in the least; and
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
breach with the messenger after the guidance has become clear to them, they will nothing hurt god, and he will make their works to fail.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
opposed the messenger after the true guidance had become manifest to them, they shall not be able to cause allah the
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
breach with the messenger after the guidance has become clear to them, they will nothing hurt god, and he will make their works to fail.
etter at dere er kommet til troen, av nag i sitt indre når nå sannheten er blitt klar for dem.
turn you into unbelievers after your faith, out of their inner envy, after the truth had become manifest to them.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
opposed the messenger after the true guidance had become manifest to them, they shall not be able to cause allah the
etter at dere er kommet til troen, av nag i sitt indre når nå sannheten er blitt klar for dem.
into unbelievers after you have believed, out of envy on their part, after the truth has become clear to them.
og bryter med sendebudet etter at ledelsen er blitt klar for dem, de skader ikke gud det minste, men han lar deres gjerninger bli til intet.
allah and defy the apostle after guidance has become clear to them, they will not hurt allah in the least, and

Resultater: 42, Tid: 0.1569

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer