LA OSS FÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av la oss få i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 785, Tid: 0.1027

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av La Oss Få i en setning og oversettelsene deres

La oss få deg en drink.
Let's get you a drink.
La oss få kameraet.
Let's have the camera.
La oss få deg til lnfirmary.
Let's get you to the infirmary.
OK, la oss få på warp-reaktoren.
Let's bring the warp core on line.
La oss få en ny kortstokk hit.
Let's have another deck over here.
La oss få deg ut av kulden.
Let's get you out of the cold.
La oss få deg til sengs.
Let's get you to bed.
La oss få den opp å kjøre.
Let's bring it on the street, let's bring this down.
La oss få negativene, hammett.
Let's have the negatives, hammett.
Kom, la oss få en slutt på dette tøvet.
Come, let's put an end to this nonsense.
La oss få dem ut.
Let's bring them out.
La oss få litt musikk.
Let's have some music.
La oss få mest mulig ut av det.
Well, let's make the most of it.
La oss få toriano og hans ærede far merket.
Let's get toriano and his honored father tagged.
Ja, la oss få alt inn i lastebilen.
Yeah, let's put it all in the truck.
La oss få den opp i lufta.
Let's get it up in the air.
La oss få eskadresjefen ombord.
Let's bring the kag aboard.
La oss få dem i boksen.
Okay, let's put'em in the box.
la oss få mest mulig ut av det.
So let's make it last as long as we can.
La oss få det, jenter.
Let's have it, girls.
La oss få litt fart på dette.
Let's pick up some speed here.
La oss få opp tempoet.
Let's pick up the pace, huh?
OK? la oss få noen svar først.
Let us get some answers first.
La oss få dette raskt overstått, da.
Well, let's make this quick, then.
La oss få inn denise, vår FN korrespondent.
Let's bring in denise, our U.N. correspondent.
La oss få en svart james bond først.
Let's get a black james bond first.
La oss få dødsmerkene dine til juletreet.
Let's have your dogtags for the christmas tree.
La oss få mer av denne væsken inn i våre kropper.
Now, let's put more of this liquid into our bodies.
La oss få ut våre trenere i verdensklasse,
Let's bring out our world-class trainers here,
La oss få opp farten.
Let's pick it up.

Resultater: 785, Tid: 0.1027

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer