LA OSS GÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av la oss gå i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1124, Tid: 0.104

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av La Oss Gå i en setning og oversettelsene deres

La oss gå på rommet ditt og snakke.- rommet mitt?
Let's go to your room and have a talk.
La oss gå tilbake til britta og jeff.
Let's get back to britta and jeff.
La oss gå tii rykoffs.
Let's go to Rykoff's.
La oss gå denne veien.
Let's walk this way.
La oss gå på den båten.
Let's get on that boat.
La oss gå tilbake til arbeidet.
Let's go. back to work.
La oss gå til linje tre.
Let's go to line three.
La oss gå litt tilbake.
Let's move back a little.
La oss gå til lastebilen.
Let's get to the truck.
La oss gå hitover.
Let's walk here.
La oss gå opp til toppen av dette lille fjellet.
Let's go up here to the top of this little mountain here.
Snu sakte. la oss gå.
Let's walk away.
Greit, la oss gå ned til innhegningen.
Let's get down to the corral.
La oss gå inn.
La oss gå.
La oss gå forbi det.
Let's move past that.
La oss gå tilbake til tipien og spise, min sønn.
Let's go back to the tepee and eat, my son.
La oss gå opp til fjerde etasje.
Let's head up the fourth floor.
La oss gå tilbake til setene våre, kjære.
Let's get back to our seats, sweetheart.
La oss gå utenfor.
Let's step outside.
La oss gå langs elven.
Let's walk along the river.
La oss gå over hit.
Let's move over here.
La oss gå tilbake til båten.
Let's get back on the boat.
La oss gå ut.
Let's step outside.
La oss gå rolig.
Let's walk together quietly.
La oss gå dypt, baby.
Let's go deep, baby.
Ok, la oss gå.
Okay, Iet's go.
La oss gå inn.
La oss gå tilbake til hotellet.
Let's go back to the hotel.
La oss gå så raskt som mulig.
Let's move as... as quickly as possible, over.

Resultater: 1124, Tid: 0.104

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer