LA OSS SE PÅ ENGELSK

Oversettelse av la oss se i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1071, Tid: 0.0952

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av La Oss Se i en setning og oversettelsene deres

La oss se hva du er laget av.
Let's see what you're made of.
Ok, la oss se på resten av kandidatene.
Let's look at the rest of the contenders.
OK, la oss se hva vår lille venn her kan huske.
Let's see what our little friend here can remember.
La oss se pa resten av huset.
Let's see the rest of the house.
La oss se litt på hvorfor du tviler.
Let's look at your doubts.
La oss se tangoen.
SIMON: Let's watch the tango. PERCY:.
La oss se det på denne måten.
Let's look at it this way.
La oss se løftene.
MARILYN: Let's watch the vows.
La oss se på høydepunktene.
Let's check out the highlights.
La oss se hva du er laget av.
Let's see what you're made of.
La oss se.
Og la oss se det i øynene, chucky.
And let's face it, chucky, with the cops.
La oss se, dette ble funnet på kroppen til offeret.
Let's see, this... was found on the victim's body.
Ok, la oss se i en av tegneseriene deres.
Okay, uh, Let's look in one of your comic books.
La oss se den på radioen.
Let's watch it on the radio.
La oss se hva johannes 4:46 sier.
Let's see what john 4:46 says.
La oss se deg forsvinne.
Here. Let's watch you disappear.
Kom, la oss se hva du har mellom beina.
Let us see what is between your legs.
La oss se det i øynene.
I mean, let's face it, I'm not the heroic type.
Er det, la oss se.
It is? Let's look.
La oss se ute.
Let's check outside.
La oss se på lokalet.
Let's check out the premises.
La oss se hva bub gjør i denne situasjonen.
Let's see what bub does in this situation.
La oss se på dette bildet uten kommentarer.
Let us look at this slide for a moment, without comment.
Datamaskin, la oss se thomas raymond.
Computer, let us see thomas raymond.
La oss se pa hva som er i saien.
Let's look at the stuff in the saddle, see what we can find out.
La oss se det en gang til, vær så snill!
Let's watch it one more time.
Og så la oss se hvor vi står.
And then let us see where we stand.
La oss se en til.
Let's watch another.
La oss se hvordan du føler om rasistisk profilering når hvite folk.
Let's see how you feel about racial profiling when white people.

Resultater: 1071, Tid: 0.0952

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "la oss se"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer