LA OSS SE PÅ ENGELSK

Oversettelse av "la oss se" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 946, Tid: 0.1652

Let's see Let's look Let's watch Let's check let's face let us see let us look

Eksempler på La Oss Se i en setning

la oss se hva du ikke kan tisse med.
Let's see what you can't pee with.
Ok, la oss se på resten av kandidatene.
Let's look at the rest of the contenders.
La oss se hendene dine!
Let's see your hands!
La oss se det på denne måten.
Let's look at it this way.
La oss se tangoen.
SIMON: Let's watch the tango. PERCY:.
La oss se hva du kan gjøre.
Let's see what you can do.
La oss se hva vi kan gjøre.
Let's see what we can do.
La oss se på høydepunktene.
Let's check out the highlights.
Ok, la oss se i en av tegneseriene deres.
Okay, uh, Let's look in one of your comic books.
La oss se løftene.
MARILYN: Let's watch the vows.
La oss se hva som er på ikke-betal-tv-en.
Let's see what's on the no-pay-per-view.
Og la oss se det i øynene, chucky.
And let's face it, chucky, with the cops.
La oss se den på radioen.
Let's watch it on the radio.
La oss se.
Let's check.
Er det, la oss se.
It is? Let's look.
La oss se ute.
Let's check outside.
La oss se hva marmaduke gjør.
Let's see what Marmaduke's doing.
Kom, la oss se hva du har mellom beina.
Let us see what is between your legs.
La oss se det i øynene.
I mean, let's face it, I'm not the heroic type.
La oss se deg forsvinne.
Here. Let's watch you disappear.
La oss se på der du bor.
Let's look at where you live.
La oss se her inne.
Let's look in here.
La oss se på lokalet.
Let's check out the premises.
Datamaskin, la oss se thomas raymond.
Computer, let us see thomas raymond.
La oss se på dette bildet uten kommentarer.
Let us look at this slide for a moment, without comment.
La oss se hvem det er.
Let's see who it is.
La oss se det en gang til, vær så snill!
Let's watch it one more time.
La oss se hva johannes 4:46 sier.
Let's see what john 4:46 says.
La oss se på side 2, ok?
Let's look at page 2, okay?
Og så la oss se hvor vi står.
And then let us see where we stand.

Resultater: 946, Tid: 0.1652

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "la oss se"


skal vi se
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer