MÅ HA VÆRT PÅ ENGELSK

Oversettelse av Må ha vært i Engelsk

Resultater: 887, Tid: 0.1121

Må ha vært
must have been had to have been s gotta be would have been

Eksempler på bruk av Må ha vært i en setning og oversettelsene deres

Du må ha vært ganske naiv.
You must have been pretty naive.
Men det må ha vært tusenvis av timer med film.
But there had to have been thousands of hours of footage.
De må ha vært rundt hjørnet.
They must have been around the corner.
Det må ha vært deg.
It had to have been you.
Du må ha vært sulten.
You must have been hungry.
Den må ha vært dyr.
That 's gotta be pretty pricey I would say.
Giften må ha vært i noe med høyere alkoholprosent.
They said the poison had to have been administered by something with a higher alcohol content.
Det må ha vært den uken?
Well, I figure it 's gotta be sometime that week, right?
Det må ha vært broren din.
It must have been your brother.
Og Mimi må ha vært veldig liten.
And Mimi would have been really young.
Det må ha vært mer enn en person.
It had to have been more than one person.
Det må ha vært litt av et syn.
A sight it would have been.
Du må ha vært ni eller ti.
You must have been nine or ten.
Du må ha vært veldig ung.
You must have been very young.
Må ha vært selvmord.
Had to have been a suicide.
Jeg må ha vært veldig ung.
I must have been very young.
Det må ha vært Ethel.
It had to have been Ethel.
Du må ha vært veldig forvirret.
You must have been very confused.
Gutten må ha vært i livet hennes en stund.
This kid had to have been in her life for a while.
Jeg må ha vært i en kjeller.
I had to have been in a basement.
Nei, faren min må ha vært en tyv.
My father must have been a thief.
Hun må ha vært 1 4, 15 år gammel.
She must have been 1 4, 15 years old.
Du må ha vært en av deres første kvinnelige ledere?
You had to have been one of the first women presidents, right?
William Hickok må ha vært der.
William Hickok must have been there.
Og det må ha vært 100 demoner.
And there had to have been 100 demons.
Det må ha vært datamaskinen.
It had to have been the flight computer.
Han må ha vært her.
He must have been here.
Nei, det må ha vært Keith.
No, it must have been Keith.
De må ha vært venner.
They must have been friends.
Peter og Lisa må ha vært barndomskjærester.
Peter and Lisa must have been childhood sweethearts.

Resultater: 887, Tid: 0.1121

Se også


må ha vært svært
must have been very
må ha vært
must have been so
må ha vært viktig
must have been very important
må ha vært stolt
must have been proud must be proud
må ha vært traumatisk
had to be traumatic must have been traumatic
må ha vært meget
must have been very must be very
må ha vært bra
must have been good must have been nice
må ha vært blind
must have been blind
må ha vært en stor
must have been a great must have been a real must have been a big must have been a glorious must have been quite
må ha vært en feil
must have been a mistake must be a mistake
det må ha vært fælt
must have been awful being it must have been awful that must have been hard it must have been terrible
det må ha vært veldig
it must have been very
det må ha vært spennende
that must have been exciting well , must have been exciting
det må ha vært ham
it must have been him it had to be him
det må ha vært mye
that must have been a lot there must have been a lot

Ord for ord oversettelse


- must have need gotta got
ha
- have get
vært
- been

S Synonymer for "må ha vært"


må ha blitt
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer