MEN HAN HAR PÅ ENGELSK

Oversettelse av men han har i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 229, Tid: 0.0684

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Men Han Har i en setning og oversettelsene deres

Han er ikke spesielt rumpeorientert men han har et problem med autoriteter.
He's not really ass-oriented... but he has a problem with authority.
Han er redd, men han har ryggen din.
He's scared, but he has your back.
Nei, men han har ansiktet til en jeger.
No, but he's got the face of a hunter.
Kanskje, men han har gjort andre ting.
Maybe, but he's done other things.
Men han har alibi, ikke sant?
But he's got an alibi, right?
Men han har vært borte i nesten et helt år.
But he has been away almost a year.
Men han har et hode for krig.
But he has a head for war.
Det er med jobben, men han har invitert deg også.
It's a work thing, but he's invited you, too.
Hauser ble såret, men han har en bror som gredenko kjenner.
Hauser was wounded, but he's got a brother that gredenko knows.
Peter er sprø, men han har også rett.
Peter is nuts, but he is also right.
Men han har fred nå.
But he is in peace now.
Han er førsteklasses, men han har mistet gnisten.
He is top class, but he had lost in the previous game.
Men han har jo alltid tatt seg av det.
But he has always stood for it.
Men han har den ledende rollen.
But he's the leading man.
Jeg vet ikke, men han har bra gress.
I don't know, but he's got the best pot.
Men han har ingen hest.
But he has no horse.
Ja, men han har et poeng.
Yeah, but he's got a point.
Men han har skjerpet seg.
But he is better.
Men han har fått kjemiske stoffer levert på døra.
But he had a few packages from a chemical supply at the door.
Men han har nære bånd til administrasjonen.
But he's close to the administration.
Men han har agnes.
But he has agnes.
Men han har forandret seg,
But he's changed.
Men han har ingen tilgang til dem.
But he's got no access to it.
Men han har utkjempet 100 slag.
But he is a veteran of 100 battles.
Men han har rett, ma'am.
But he's right, ma'am.
Jeg vet ikke, men han har mikrobrikken.
I don't know, but he has the chip.
Men han har kommandoen nå.
But he is in command now.
Han er i et stykke bagasje, men han har vann, luft.
He's in a piece of luggage, but he's got water.
Men han har balboa i hjørnet.
But he's got balboa in his corner.
Men han har rett.
But he is right.

Resultater: 229, Tid: 0.0684

SYNONYMER

S Synonymer for "men han har"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer