MEN HAN VAR IKKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av men han var ikke i Engelsk

Resultater: 59, Tid: 0.1428

Norsk-engelsk ordbok
but he wasn't but he was not

Eksempler på bruk av Men Han Var Ikke i en setning og oversettelsene deres

Jeg så på verkstedet, men han var ikke der.
I checked the workshop, but he wasn't there.
Han var glad i meg, men han var ikke så observant.
He loved me very much but he was not very observant.

Aleksander var kanskje stor, men han var ikke gresk.
Alexander might have been great, but he wasn't a greek.
Han hadde gått over, men han var ikke bitt.
He had turned, but he wasn't bit.
Jeg gjennomsøkte skogen, men han var ikke.
i searched the woods and... but he wasn't.
Jeg snakket med sheriffen, men han var ikke mye til hjelp.
I met the county sheriff, but he wasn't much help.
Men han var ikke den jeg trodde.
But he wasn't who i thought he was.
L fortalte ham, men han var ikke interessert i å høre unnskyldninger.
I told him, but he wasn't interested in hearing excuses.
Men han var ikke.
But he wasn't.
Men han var ikke noe dårlig menneske.
But he wasn't a bad person.
Men han var ikke her i gar.
But he was not here yesterday.
Men han var ikke på rom tre.
But he wasn't in 3.
Men han var ikke den siste dragen.
But he was not the last dragon.
Men han var ikke som oss, var han vel?
But he was not as we are was he?
Men han var ikke bare intelligent.
But he wasn't just smart.
Men han var ikke faren.
But he wasn't the father.
Men han var ikke redd for å snakke ut for friheten.
But he wasn't afraid to speak out for freedom.
Men han var ikke i byen.
But he wasn't in the city.
Nei. han er sint. men han var ikke død.
No, he's mad, but he wasn't dead.
Men han var ikke gal.
But he wasn't crazy.
Men han var ikke død.
But he wasn't dead.
Men han var ikke her.
But he wasn't here.
De så forskrekkelige ut, men han var ikke gal.
They looked terrible, but he is not crazy.
Jeg trodde charlie sov, men han var ikke på rommet.
I thought charlie was asleep, but he's not in his room.
Men han var ikke oppvokst i et russisk barnehjem, nei?
But was he not brought up in russian orphanage, no?
Jeg så på rommet hans, men han var ikke der.
I looked in his room, miss, but he's not there.
Og voldemort var der. men han var ikke menneskelig.
And voldemort was there, only he wasn't quite human.
Claes kontaktet vennerman, men han var ikke så lett å lure.
Claes contacted vennerman, but he was no fool.
Pappa var her, men han var ikke her.
Our dad was here, but he was never really here.
Men han var ikke så vennlig.
Paulie was my best friend even though he wasn't so friendly.

Resultater: 59, Tid: 0.1428

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer