MEN JEG SKAL PÅ ENGELSK

Oversettelse av men jeg skal i Engelsk

Resultater: 608, Tid: 0.1077

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Men Jeg Skal i en setning og oversettelsene deres

Men jeg skal beskytte deg.
But i will protect you.
Vet ikke, men jeg skal finne det ut.
I don't know, but I'm gonna find out.
Men jeg skal finne gadreel.
But i will find gadreel.
Ja, men jeg skal til hollywood.
Yeah, but I'm going to hollywood.
Jeg vet ikke, men jeg skal finne ut av det.
I don't know but I'm gonna find out.
Men jeg skal være der.
But i will be there.
Jeg har ikke gitt deg min gave ennå, men jeg skal nå.
I haven't given you my present yet but i will now.
Men jeg skal ikke dra ennå.
But I'm not leaving yet.
Jeg vet ikke... men jeg skal finne det ut.
I don't know... but I'm going to find out.
Jeg vet ikke, men jeg skal finne det ut i kveld.
I don't know, but I'm gonna find out tonight.
Den er vakker, men jeg skal dø i den.".
It's beautiful... but i shall die in it.
Men jeg skal huske.
But i will remember.
Det skulle jeg gjerne, men jeg skal på middag hos brenda.
But I'm going to this dinner at Brenda's.
Nei, men jeg skal gjøre det rette.
Uh-uh. but I'm gonna do right!
Jo, men jeg skal kjøpe en gammel skole inne i sentrum.
No, but I'm buying an old school building downtown.
Men jeg skal gi deg én sjanse.
But i will give you one chance.
Men jeg skal nekte ham den gleden.
But i shall deprive him of that pleasure.
Det finnes monstere, men jeg skal beskytte deg fra dem.
There are monsters,- but I'm gonna protect you from them.
Men jeg skal på hyttetur i morgen.
But I'm going to the cabin tomorrow.
Daulton vet det ikke enna, men jeg skal slutte pa RTX.
Daulton doesn't know it yet, but I'm quitting RTX.
Den ble leid her, men jeg skal se hvor den er nå.
He was hired here, but let me see.
Men jeg skal være helt ærlig med deg:.
But let me be completely honest here.
Men jeg skal sørge for at min mislykthet rapporteres.
But i shall see that my failure to comply is reported.
Men jeg skal prøve.
But i will try.
Men jeg skal ikke bry meg.
But i should mind my own business.
Du er syk, men jeg skal gjøre deg bedre.
You're sick, but I'm going to make you better.
Ja, men jeg skal gifte meg fordi jeg er over ham.
Yeah, but I'm getting married because I'm over him.
Nei, men jeg skal få deg til å ønske at du hadde.
No, but I'm gonna make you wish you had.
Men jeg skal fortelle deg at psykisk sykdom ofte er arvelig.
But i should tell you mental illness is often hereditary.
Men jeg skal kose meg først.
But i intend to enjoy myself first.

Resultater: 608, Tid: 0.1077

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer