MEN VI MÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av men vi må i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 397, Tid: 0.0668

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Men Vi Må i en setning og oversettelsene deres

D, jeg forstår, men vi må snakke om prioriteter.
D, i hear you, but we need to talk priorities.
Vi vet det er sant, men vi må få det bekreftet.
We know it's true, but we need corroboration.
Men vi må være tålmodige.
But we must be patient.
Jeg vet det er vanskelig, men vi må si farvel nå.
It's hard, but we must say goodbye.
Men vi må fikse dette.
But we have to fix this.
Nei, men vi må forsegle døra.
But we need to seal that door.
Du må kjøre, men vi må dra.
I need you to drive, but we gotta go.
Jeg vet ikke, men vi må finne ut av det.
I don't know, but we need to figure it out.
Vi beklager, men vi må avslå anmodningen din.
We are sorry, but we must deny your request.
Men vi må prøve.
Beklager, men vi må ha klær når vi drar til new york.
Sorry, but we must get clothes to go to new york.
Jeg kan få oss ut herfra, men vi må dra med en gang.
I can get us out of here, but we got to go.
Jeg vet ikke, men vi må finne noe.
I don't know, but we gotta find something.
Men vi må tilbake til den kvelden, grace.
But we need to go back to that night, grace.
Nei, men vi må.
Du hadde rett, men vi må spise.
You were right, but we have to eat.
Men vi må være ærlige.
But we need to be honest.
Unnskyld meg men vi må fortsette samtalen senere.
Excuse me but we're gonna have to continue this conversation later.
Dette var supert, men vi må dra.
This is awesome, but we gotta go.
Jeg har en bedre plan, men vi må skynde oss.
I have a better plan, but we must hurry.
Beklager, men vi må gjøre dette kjapt.
Sorry, but we got to do this kind of quick.
Garcia, men vi må visst ta en omvei.
Sorry, mrs. garcia. but we're gonna have to make a detour.
Men vi må ha en plan.
But we need a plan.
Men vi må ikke la ham skjønne at vi vet det, jente.
But we must never let on that we know, lassie.
Men vi må skynde oss, fordi selv mirakler tar litt tid.
But we have to hurry, because even miracles take a little time.
Det er bra, men vi må selge det.
Okay, that's good, but we gotta sell it better.
Men vi må bevege oss svært langsomt, ok?
But let's move very slowly, okay?
Vi kan åpne onkel franks, men vi må vente med de andre.
We can open uncle Frank's, but we got to wait for the others.
Men vi må finne den.
But we need to find it.
Men vi må gjøre det riktig og vi må gjøre det nå.
But we have to do it right and we got to do it now.

Resultater: 397, Tid: 0.0668

SYNONYMER
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer