MENN OG KVINNER PÅ ENGELSK

Oversettelse av menn og kvinner i Engelsk

Resultater: 685, Tid: 0.0919

Eksempler på bruk av Menn Og Kvinner i en setning og oversettelsene deres

Jeg fatter ikke menn og kvinner.
I don't understand men and women.
Fordi slik er reglene mellom voksne menn og kvinner, eller burde være.
Because those are the rules between grown-up men and women, or should be.
Antikonsepsjon hos menn og kvinner.
Contraception in males and females.
Prevensjon hos menn og kvinner.
Contraception in males and females.

Prevensjon – for menn og kvinner.
Contraception – for men and women.
Voksne menn og kvinner deltok i to farmakokinetiske studier.
Adult male and female subjects were enrolled in two pharmacokinetic studies.
Et stort antall agenter, menn og kvinner, skulle ta amerikaneres plass.
Scores of agents, males and females, to be substituted for americans.
Prevensjon – for menn og kvinner.
Contraception – for men and women.
Voksne menn og kvinner deltok i to farmakokinetiske studier.
Adult male and female subjects were enrolled in two pharmacokinetic studies.

Konflikt mellom menn og kvinner er bortkastet tid.
I have always found conflict between man and woman a waste of time.
Antikonsepsjon hos menn og kvinner.
Contraception in males and females.
Vi vil se hva som skjer mellom menn og kvinner.
We explore what happens between man and woman.
Selv som døde kan ikke menn og kvinner være venner.
Even dead men and women can't be friends.
De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre.
The believers, both male and female, are each other's guardians.
De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre.
The believers, both male and female, are each other's guardians.
Menn og kvinner som står sammen om en felles sak.
Man and woman united in common cause.
Av menn og kvinner.
Prevensjon hos menn og kvinner.
Contraception in males and females.
Menn og kvinner som kom hjem.
Men and women coming home.
Farmakokinetikken til emtricitabin og tenofovir hos pasienter er lik for menn og kvinner.
The pharmacokinetics of emtricitabine and tenofovir are similar in male and female patients.
Redusert libido hos menn og kvinner.
Decreased libido in males and females.
Farmakokinetikken til emtricitabin og tenofovir hos pasienter er lik for menn og kvinner.
The pharmacokinetics of emtricitabine and tenofovir are similar in male and female patients.
Redusert libido hos menn og kvinner.
Decreased libido in males and females.
Alle menn og kvinner"passer" sammen.
All men and women fit together.
Ingen signifikante farmakokinetiske forskjeller ble observert mellom menn og kvinner.
No significant pharmacokinetic differences have been observed between males and females.
Det er menn og kvinner i alle torpedoene, kaptein.
There are men and women in all those torpedoes, captain.
Unge menn og kvinner, som edward her.
Young men and women like edward here.
De farmakokinetiske egenskapene til azilsartan er ikke signifikant forskjellig for menn og kvinner.
Pharmacokinetics of azilsartan do not differ significantly between males and females.
Det er ingen tilsynelatende farmakokinetisk forskjell mellom menn og kvinner.
There is no apparent pharmacokinetic difference between males and females.
Vi er voksne menn og kvinner.
We're grown men and women.

Resultater: 685, Tid: 0.0919

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer