MENS DU TAR PÅ ENGELSK

Oversettelse av mens du tar i Engelsk

Resultater: 203, Tid: 0.114

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Mens Du Tar i en setning og oversettelsene deres

Du skal ikke amme mens du tar gilenya.
You should not breast-feed while you are taking gilenya.
Du bør ikke amme mens du tar pradaxa.
You should not breast-feed while you are taking pradaxa.
Bruk pålitelig prevensjon mens du tar revolade, for å forebygge graviditet.
Use a reliable method of contraception while you're taking revolade, to prevent pregnancy.
Du skal ikke amme mens du tar gilenya.
You should not breast-feed while you are taking gilenya.
Bruk pålitelig prevensjon mens du tar revolade, for å forebygge graviditet.
Use a reliable method of contraception while you're taking revolade, to prevent pregnancy.
Du bør ikke amme mens du tar pradaxa.
You should not breast-feed while you are taking pradaxa.
Hvis du opplever noen av de følgende symptomene mens du tar CELSENTRI:.
If you get any of the following symptoms while you're taking CELSENTRI:.
Hvis du opplever noen av de følgende symptomene mens du tar CELSENTRI:.
If you get any of the following symptoms while you're taking CELSENTRI:.
Hvis du får symptomer på infeksjon mens du tar Epivir:.
If you get any symptoms of infection while you are taking Epivir:.
Det anbefales at legen din sjekker blodtrykket ditt mens du tar mirabegron.
It is recommended that your doctor check your blood pressure while you are taking mirabegron.
Mens du tar Efient:.
Mens du tar tyverb.
Du må bruke en effektiv prevensjonsmetode mens du tar ferriprox.
You must use effective contraception while you are taking ferriprox.
Du må bruke et effektivt prevensjonsmiddel mens du tar ferriprox.
You must use effective contraception while you are taking ferriprox.
Du må ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Mens du tar Efient:.
Mens du tar tyverb.
Du må bruke en effektiv prevensjonsmetode mens du tar ferriprox.
You must use effective contraception while you are taking ferriprox.
Du må bruke et effektivt prevensjonsmiddel mens du tar ferriprox.
You must use effective contraception while you are taking ferriprox.
Du må ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar ranexa.
Do not drink grapefruit juice whilst taking ranexa.
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar dette legemidlet.
Do not drink grapefruit juice whilst taking this medicine.
Inntak av alkohol mens du tar leflunomide medac kan øke sjansen for leverskade.
Drinking alcohol while taking leflunomide medac may increase the chance of liverdamage.
La meg holde den mens du tar på deg den.
Let me hold that for just a second while you put on your... yeah.
Dersom du får diaré mens du tar Tyverb:.
If you suffer from diarrhoea while taking Tyverb:.
Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar ranexa.
Do not drink grapefruit juice whilst taking ranexa.
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar dette legemidlet.
Do not drink grapefruit juice whilst taking this medicine.
Inntak av alkohol mens du tar leflunomide medac kan øke sjansen for leverskade.
Drinking alcohol while taking leflunomide medac may increase the chance of liverdamage.
Dersom du får diaré mens du tar Tyverb:.
If you suffer from diarrhoea while taking Tyverb:.
Du skal ikke amme mens du tar siklos.
You must not breast-feed while taking siklos.

Resultater: 203, Tid: 0.114

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer