MORGEN OG KVELD PÅ ENGELSK

Oversettelse av morgen og kveld i Engelsk

Resultater: 113, Tid: 0.0827

Norsk-engelsk ordbok
morning and evening morning and night morn and evening morning and afternoon at dawn and evening

Eksempler på bruk av Morgen Og Kveld i en setning og oversettelsene deres

Ta tablettene morgen og kveld slik legen har angitt.
Take the tablets morning and evening as prescribed by your doctor.
Ta tablettene morgen og kveld slik legen har angitt.
Take the tablets morning and evening as prescribed by your doctor.

Be om tilgivelse for din synd, og lovpris herren morgen og kveld.
Ask forgiveness for your sins; praise your lord morning and evening.
Be om tilgivelse for din synd, og lovpris herren morgen og kveld.
Ask forgiveness for your sins; praise your lord morning and evening.
Jeg kan stikke innom hvor morgen og kveld.
I can get past every morning and evening.
Morgen og kveld.
Morning and evening.
Oscar skal bare ha en kvartal kan morgen og kveld.
Oscar should only have a quarter can morning and evening.
Hver eneste morgen og kveld.
Night and morning every day.
Du er vel her morgen og kveld?
You're going to be here now mornings and nights, yes?
Ta tablettene morgen og kveld som forskrevet av legen din.
Take the tablets in the morning and evening as prescribed by your doctor.
Ta tablettene morgen og kveld som forskrevet av legen din.
Take the tablets in the morning and evening as prescribed by your doctor.
Administreres fordelt på 2 doser, morgen og kveld.
Administered in two divided doses, in the morning and in the evening.
Administreres fordelt på 2 doser, morgen og kveld.
Administered in two divided doses, in the morning and in the evening.
Den anbefalte dosen er én inhalasjon to ganger daglig morgen og kveld.
The recommended dose is one inhalation twice a day in the morning and evening.
Den anbefalte dosen er én inhalasjon to ganger daglig morgen og kveld.
The recommended dose is one inhalation twice a day in the morning and evening.
Hold deg sammen med dem som påkaller herren morgen og kveld, og søker hans velbehag.
Persevere with those who call on their lord morning and evening, seeking his magnificence.
Hold deg sammen med dem som påkaller herren morgen og kveld, og søker hans velbehag.
And content yourself with those who pray to their lord morning and evening, desiring his presence.
Du skal gjøre det morgen og kveld, til du kan gjøre det 30 ganger.
You're gonna do this morning and night until you can do it 30 times.
Jeg ber til mor hver morgen og kveld at hun fører barnet ditt tilbake til deg.
I pray to the mother every morning and night that she return your child to you.
Hold deg sammen med dem som påkaller herren morgen og kveld, og søker hans velbehag.
And content yourself with those who pray to their lord morning and evening, desiring his presence.
Hans lys er i hellige hus som er reist med hans bifall, hvor han vil at hans navn skal påkalles, hvor menn priser ham morgen og kveld,
In the houses(mosques) which allah has commanded to erect and in which his name is taken – praising allah in them at morn and evening,
Dosene skal tas morgen og kveld, og kveldsdosen skal tas 2-3 timer før leggetid.
The doses should be taken morning and night with the evening dose taken 2-3 hours before bedtime.
At dere må tro på gud og hans sendebud, hjelpe ham og vise ham ærefrykt og prise ham morgen og kveld.
That you[people] may believe in allah and his messenger and honor him and respect the prophet and exalt allah morning and afternoon.
Hold deg sammen med dem som påkaller herren morgen og kveld, og søker hans velbehag.
Persevere with those who call on their lord morning and evening, seeking his magnificence.
Hans lys er i hellige hus som er reist med hans bifall, hvor han vil at hans navn skal påkalles, hvor menn priser ham morgen og kveld,
In the houses(mosques) which allah has commanded to erect and in which his name is taken – praising allah in them at morn and evening,
At dere må tro på gud og hans sendebud, hjelpe ham og vise ham ærefrykt og prise ham morgen og kveld.
That you may have faith in allah and his apostle, and that you may support him and revere him, and that you may glorify him morning and evening.
Kom herren i hu i ditt indre, i frykt og ydmykhet og uten høye ord, ved morgen og kveld.
And do thou(O Muhammad) remember thy lord within thyself humbly and with awe, below thy breath, at morn and evening.
At dere må tro på gud og hans sendebud, hjelpe ham og vise ham ærefrykt og prise ham morgen og kveld.
That you[people] may believe in allah and his messenger and honor him and respect the prophet and exalt allah morning and afternoon.
Så gikk han ut fra helligdommen til folket, og forklarte dem:«Gi lovprisning morgen og kveld!».
So he came forth unto his people from the sanctuary, then he made signal to them,'Give you glory at dawn and evening.'.
Dosene skal tas morgen og kveld, og kveldsdosen skal tas 2-3 timer før leggetid.
The doses should be taken morning and night with the evening dose taken 2-3 hours before bedtime.

Resultater: 113, Tid: 0.0827

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer