MOT DE VANTRO PÅ ENGELSK

Oversettelse av mot de vantro i Engelsk

Resultater: 55, Tid: 0.0347

Norsk-engelsk ordbok
against the disbelievers against the unbelievers against the infidels against the faithless against those who deny the truth against the infidel

Eksempler på bruk av Mot De Vantro i en setning og oversettelsene deres

Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
Strive against the unbelievers and the hypocrites, and be severe to them.

Strid mot de vantro og hyklerne!
Strive against the disbelievers and the hypocrites!
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
O prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them.
Den lar deg forsvare deg mot de vantro som ønsker ditt tap.
It allows you to defend yourself against the unbelievers who want your loss.
Sura 2, emir pålegger oss å forsvare oss mot de vantro.
Sura 2, emir enjoins us to defend ourselves against the infidels.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
Wage jihad against the faithless and the hypocrites, and be severe with them.
Strid mot de vantro og hyklerne!
Strive against the disbelievers and the hypocrites!
Disse tyskerne vil at sultanen skal gå til hellig krig mot de vantro.
These germans want your sultan to declare a holy war against the infidel.
En flott og strålende crusade mot de vantro.
A great and glorious crusade against the infidel.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O prophet! strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem! deres herberge blir helvete.
O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be hard against them; and their abode is hell; and evil is the resort.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O Prophet! strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be firm against them.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
O Prophet! strive hard against the infidels and the hypocrites; and be severe unto them.
Men kjemp alle mot de vantro, så som de alle kjemper mot dere, og vit at gud er med de gudfryktige.
And fight against the disbelievers collectively as they fight against you collectively.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem! deres herberge blir helvete.
O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be firm against them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O Prophet! strive hard against the infidels and the hypocrites, and be stern unto them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O Prophet! wage jihad against the faithless and the hypocrites, and be severe with them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O Prophet! wage jihad against the faithless and the hypocrites, and be severe with them.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
O prophet, strive against those who deny the truth and the hypocrites, and be firm against them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be stern against them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O Prophet! strive hard against the infidels and the hypocrites, and be stern unto them.
Strid mot de vantro og hyklerne! vær hard mot dem!
Strive, o prophet, against the unbelievers and the hypocrites, and deal with them firmly.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O prophet, strive against the unbelievers and the hypocrites, and be severe with them.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
O prophet! strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them.
Han sier at han er stolt av å ofre seg i kampen mot de vantro.
He says he is proud to offer himself as a true son of chechnya in the fight against the infidel.
Muhammad er guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre.
Muhammad, the apostle of allah, and those who are with him are hard against the faithless and merciful amongst themselves.
Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem!
Prophet, exert yourself to the utmost against those who deny the truth and the hypocrites.

Resultater: 55, Tid: 0.0347

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer