Oversettelse av "om det er" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1328, Tid: 0.0509


Eksempler på Om Det Er i en setning

Jeg vet ikke, om det er nødvendig.
I don't know if it's necessary.
Jeg vet ikke om det er mulig.
I don't know if it's possible.
Hva om det er noe galt med babyen, John?
What if there's something wrong with the baby, John?
Dolores, kan du se etter om det er noen blomster utenfor?
Hey, dolores, will you see if there's any flowers outside?
Jeg vet ikke om det er det første.
I don't know if it's the first one.
Selv om det er din egen datter.
Even if it is your own daughter.
Når skal jeg spørre om det er noe jeg kan gjøre?
When should i ask if there's anything i can do?
Vi vet ikke om det er mulig.
We really don't know if it's possible.
Hva om det er grusomhetene selv?
What if it is the horror itself?
Hvordan vet jeg om det er skum i hetteglasset?
How can i tell if there is any foam in the vial?
Har du ikke sjekket om det er penger?
You haven't checked if there's any money?
Jeg vet ikke om det er gutt eller jente.
I don't even know if it's a boy or a girl.
Se om det er noen skip i nærheten.
See if there are any ships near us.
Vi vet ikke om det er en"han".
We don't know if it is a"he".
Kan du se om det er en sammenheng mellom ham og en terje Hammersten?
Can you check if there is any connection between him and Hammersten?
Ja, om det er, skal jeg ta meg av dem.
Yeah, if there are, i will handle them.
Hva om det er p.g.a. han rosie.
What if it was because of him Ros-.
Om det er en kroppsdel i esken.
If there is a severed body part- in that box.
For om det er det.
Because if it is.
Frank... om det er en forbindelse, skal vi finne den.
Frank, if there's a tie-in, we will find it.
Jeg vet ikke om det er gutt eller jente.
I don't know if it's a boy or a girl.
Selv om det er mot smygard.
Even if it is against slytherin.
Ville ikke bli overrasket om det er en ridderutnevnelse i det til deg.
Wouldn't be surprised if there was a knighthood in it for you.
Spør meg om det er vann i helvete.
Now ask me if there's water in hell.
Og vi vet ikke om det er andre skilt.
And we don't know if there are other signs.
Jeg kan ikke si om det er naturlig eller ikke.
I can't tell you if it's natural or not.
Ja, om det er mulighet for at det hjelper juliette.
If there is even the slightest chance it will help juliette, yes.
Jeg kan ikke se om det er falskt.
Wouldn't know if it was fake, i suppose.
Jeg vet ikke om det er sant.
I don't know if it's true.
Om det er slik... for banquos barn har jeg besudlet mitt sinn.
If it be so for Banquo's sons have i defiled my mind.

Resultater: 1328, Tid: 0.0509

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "om det er"


om det står
om det blir
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer