OM DU VIL PÅ ENGELSK

Oversettelse av "om du vil" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 810, Tid: 0.1937

Klikk engelsk oversettelse for å filtrere resultater
if you want if you like if you wanna if you will if you would if you wish if you need if thou wilt if you choose whether you're gonna

Eksempler på bruk av "Om Du Vil" i en setning og oversettelsene deres

Du kan hate meg om du vil, men jeg elsker deg.
You can hate me if you want, but i will still love you.
Visiter meg, om du vil.
Search me if you like.
Jeg kan være scarlett om du vil at jeg skal være scarlett.
I can be scarlett if you want me to be scarlett.
Du kan holde henne om du vil.
You can hold her if you like.
Han er våken om du vil treffe han.
He's awake if you want to see him.
Sheldon, jeg blåser i om du vil være venn med penny.
Sheldon, i don't care if you wanna be friends with penny.
Ja, om du vil unngå en revolusjon.
If you want to avoid a revolution, yes.
Men om du vil utsette det er det greit.
But if you wanna postpone, that's fine.
Jeg kunne se sammen med deg om du vil.
I could watch it with you, if you like.
Befri dem om du vil.
Free them, if you will.
Vi kan være deprimert livet ut, om du vil.
We may be depressed for life, if you want.
Du kan ringe meg to ganger daglig, om du vil.
You can call me twice a day if you like.
Edith, har du tenkt på om du vil gifte deg med meg?
Edith, have you thought if you will marry me?
Men, shelley, om du vil diskutere det, så kan vi.
But, shelley, if you wanna discuss it, we can.
Jeg lurte på om du vil være med meg på middag.
I was wondering if you would join me for dinner.
Du kan låne den om du vil.
You can borrow it if you want.
Du kan rope ut noe dumt om du vil.
You can yell out something stupid if you like.
Lur om du vil, men jeg spør aldri hvorfor.
You can wonder if you wanna but i will never ask why.
Om du vil.
If you wish.
Men bare om du vil ta meg som den jeg er.
But only if you will take me as i am.
Lurer på om du vil poste det for meg?
I wonder if you would post it for me?
Ring meg om du vil prate mer.
You know where to find me if you need to talk to me.
Men om du vil leve.
But if you wanna live.
Men om du vil.
But if you wish.
Miss darrow, om du vil.
Miss darrow, if you would just.
Jeg kan snakke med almeida om du vil.
I can talk to almeida if you want.
Jeg kan vise deg byen om du vil.
Hey. listen. i could show you the town if you like.
En milepæl, om du vil.
A milestone, if you will.
Jeg har blitt spurt om du vil ut igjen.
I have been asked if you wanna go back out there.
Du kan undersøke tennene deres om du vil.
You may examine their teeth if you choose.

Resultater: 810, Tid: 0.1937

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "om du vil"


hadde du
skal
om du vil ha
hvis dere kan
dersom du ønsker
hvis du liker
hvis du ønsker
om dere skal
hvis dere vil
om dere ønsker
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer