OM EN TIME PÅ ENGELSK

Oversettelse av om en time i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 352, Tid: 0.0982

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Om En Time i en setning og oversettelsene deres

Kontoret mitt om en time.
My office in an hour.
Om en time er du død!
In an hour, you will be dead.
Han kan være her om en time og ta bilde av dem i kveld.
He can be here in an hour and take your picture tonight.
Det er deg om en time.
That's you in an hour.
Vi drar om en time, john.
We're leaving in an hour john.
Han er tilbake om en time.
He will be back in an hour.
Vi er tilbake om en time.
We will be back in an hour.
Jeg er tilbake om en time.
I will be back in an hour.
Jeg møter deg ved bilen om en time.
I will meet you at the car in an hour.
Eloy, du kan komme tilbake om en time.
Eloy? you can come back in an hour.
Fortell alle at vi er tilbake om en time.
Tell everybody we will be back in an hour.
Om en time er hun allerede i philly.
In an hour, she will already be in philly.
Vi er tilbake om en time.
We will be back in an hour.".
Jeg er hjemme om en time.
I'm gonna be home in an hour.
Jeg er tilbake om en time.
I will be back in an hour.
Kameraene er her om en time.
Cameras are gonna be here in an hour.
Jeg har resultatene om en time.
I will have the results in an hour.
Parker, jeg er tilbake om en time.
Parker, I'm gonna be back in an hour.
Jeg er tilbake om en time.
I will be back in an hour.
Vielsen begynner om en time.
The ceremony starts in a hour.
Møt meg i leiligheten min om en time.
Meet me at my flat in a hour.
Ring politiet om vi ikke er tilbake om en time.
If we're not back in an hour, call the police.
Jeg skal på jobb om en time.
I have to be at work in a hour.
Jeg vil ikke være deg om en time.
I would hate to be you in a hour.
Det er solnedgang om en time.
It will be sundown in about an hour.
Ringer om en time. en ting!
Call you in an hour, buddy.
Filmen starter først om en time.
The movie doesn't start for about an hour.
Vi begynner om en time.
We go on in an hour.
Full brifing om en time.
Full brief in about an hour.
Vi ses om en time.
See ya in about an hour... or less.

Resultater: 352, Tid: 0.0982

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "om en time"


om en times tid
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer