SØSTER BETTY PÅ ENGELSK

Oversettelse av Søster Betty i Engelsk

Resultater: 5, Tid: 0.0363

Eksempler på bruk av Søster Betty i en setning og oversettelsene deres

Bror malcolm, dette er søster betty.
Brother malcolm, this is sister betty.
Jeg ringte søster betty.
I called sister betty.
Andre setningseksempler
Det er min søster betty.
This is my sister betty.
Bror malcolm, søster betty, vi ber om at allah velsigner dere med et lykkelig og fruktbart ekteskap.
Brother malcolm, sister betty we pray that allah blesses you with a happy and fruitful marriage.
Har betty fortalt om søsteren?
Veronica, has betty told you about her sister yet?

Resultater: 5, Tid: 0.0363

Ord for ord oversettelse


søster
- sister nurse sis
betty
- betty
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer