SALT LAKE CITY PÅ ENGELSK

Oversettelse av salt lake city i Engelsk

Resultater: 54, Tid: 0.0804

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Salt Lake City i en setning og oversettelsene deres

Vi var på vei til salt lake city da yavapai angrep.
We was on our way to salt lake city when the yavapai attacked.
Du skal presse salt lake city, ikke sant?
You're gonna ransom salt lake city, aren't you?

salt lake city, der jeg fikk høre om koppene.
Then salt lake city, where i heard about the smallpox.
Jeg er i salt lake city.
I'm in salt lake city.
Jeg lurer på om salt lake city er.
Salt lake city. i wonder if in salt lake city it's.
De har en mottaker i salt lake city.
But UOOS already has a recipient in salt lake city.
Men jeg kom meg aldri til salt lake city.
But i never made it to salt lake city.-[tires squealing].
Får du oss dit, kjører vi deg til salt lake city.
You take us there, we will drive you to salt lake city.
Siste opprop for flight 1559 til salt lake city og los angeles.
Final call for flight 1559... service to salt lake city and los angeles.
Salt lake city er endestasjonen, ellers må du bygge jernbanen selv.
Salt lake city is the terminus or you can build your railroad alone.
Salt lake city er ikke praktisk.
Going through salt lake city ain't practical for the railroad.
Du er langt unna salt lake city.
Well, you're a long way from salt lake city.
Gudsbespotteren fra salt lake city er en falsk profet.
The blasphemer who sits in salt lake city is a false prophet.
Fra salt lake city.
In, salt lake city.
Et fly dro fra salt lake city tre dager etter at smitten ble identifisert.
A flight left salt lake city, three days after the contagion was identified.
Alla våre ressurser i salt lake city er til din disposisjon.
The full force and resources of the entire salt lake city field office are at your disposal.
Fly, tog, biler, busser, fra los angeles til salt lake city.
Planes, trains, cars, buses, from los angeles to salt lake city.
Bilen min streika, og jeg må komme meg til salt lake city.
My car, she just broke down and I'm really trying to get to salt lake city.
Siste opprop for interstate service til san francisco, reno og salt lake city.
This is the last call for interstate service to san francisco, reno and salt lake city.
Hvis du sier hvor familien min er, argumenterer jeg for salt lake city.
Tell me where my family is, i will make the case for salt lake city.
Når de er ferdige, finnes ikke engang salt lake city på kartet.
Time she's finished, you won't even be able to find salt lake city on a map.
Bord fra honduras, porselen fra england, salt lake city.
Tables from honduras, china from england, salt lake city... you know all about geography.
Collis huntington satt ved middagsbordet mitt og lovte meg at salt lake city ville bli endestasjon.
Collie huntington sat at my dinner table and assured me of his commitment to a salt lake city terminus.

Resultater: 54, Tid: 0.0804

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer