SAMMEN MED MAT PÅ ENGELSK

Oversettelse av sammen med mat i Engelsk

Resultater: 781, Tid: 0.1334

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Sammen Med Mat i en setning og oversettelsene deres

Ta alltid tabletten sammen med mat.
Always take the tablet with food.
Ta alltid tablettene sammen med mat.
Always take the tablets with food.
Ikke ta bondenza sammen med mat.
Do not take bondenza with food.
Ikke ta tasigna sammen med mat.
Do not take tasigna with food.
Ikke ta votrient sammen med mat.
Don't take votrient with food.
Efavirenz teva sammen med mat og drikke.
Efavirenz teva with food and drink.
Ta alltid tabletten sammen med mat.
Always take the tablet with food.
Ta alltid tablettene sammen med mat.
Always take the tablets with food.
Ikke ta bondenza sammen med mat.
Do not take bondenza with food.
Ikke ta tasigna sammen med mat.
Do not take tasigna with food.
Ikke ta votrient sammen med mat.
Don't take votrient with food.
Efavirenz teva sammen med mat og drikke.
Efavirenz teva with food and drink.
Ta tredaptive sammen med mat.
Take tredaptive with food.
Ta trevaclyn sammen med mat.
Take trevaclyn with food.
Ta tredaptive sammen med mat.
Take tredaptive with food.
Ta trevaclyn sammen med mat.
Take trevaclyn with food.
Du må ikke ta COMETRIQ sammen med mat.
You should not take COMETRIQ with food.
Du må ikke ta COMETRIQ sammen med mat.
You should not take COMETRIQ with food.
INCIVO må alltid tas sammen med mat.
INCIVO must always be taken together with food.
Inntak av telzir sammen med mat.
Taking telzir and food.
INCIVO må alltid tas sammen med mat.
INCIVO must always be taken together with food.
Inntak av telzir sammen med mat.
Taking telzir and food.
Du kan ta kapslene sammen med mat, etter et måltid eller på tom mage.
You can take the capsules with food or after a meal or on an empty stomach.
To ganger daglig gjennom munnen sammen med mat for å redusere muligheten for urolig mage.
Twice daily by mouth with meals to lower your chance of an upset stomach.
Du kan ta kapslene sammen med mat, etter et måltid eller på tom mage.
You can take the capsules with food or after a meal or on an empty stomach.
To ganger daglig gjennom munnen sammen med mat for å redusere muligheten for urolig mage.
Twice daily by mouth with meals to lower your chance of an upset stomach.
Dag tatt som 2 g eller 3 g tre ganger om dagen sammen med mat.
The recommended starting dose is 6-9 g per day taken as 2 g or 3 g three times per day with meals.
Dag tatt som 2 g eller 3 g tre ganger om dagen sammen med mat.
The recommended starting dose is 6-9 g per day taken as 2 g or 3 g three times per day with meals.
Etter administrering av en enkeltdose med bosutinib(500 mg) sammen med mat til friske personer var absolutt biotilgjengelighet 34 %.
Following administration of a single dose of bosutinib(500 mg) with food in healthy subjects, the absolute bioavailability was 34%.
Etter administrering av en enkeltdose med bosutinib(500 mg) sammen med mat til friske personer var absolutt biotilgjengelighet 34 %.
Following administration of a single dose of bosutinib(500 mg) with food in healthy subjects, the absolute bioavailability was 34%.

Resultater: 781, Tid: 0.1334

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer