SKAL VI GJØRE PÅ ENGELSK

Oversettelse av Skal vi gjøre i Engelsk

Resultater: 922, Tid: 0.1303

Skal vi gjøre
shall we do should we do will we do are we gonna do are we going to do are we supposed to do are we doing would we do do you want us to do do you wanna do 're we gonna do must we do are we gonna make we will make shall we make let's do

Eksempler på bruk av Skal vi gjøre i en setning og oversettelsene deres

Hva skal vi gjøre med det?
What are we gonna do with it?
Hva skal vi gjøre med det?
What are we going to do with that?
Hva skal vi gjøre, Shelby?
What are we gonna do, Shelby?
Hva skal vi gjøre med Higgins?
What are we gonna do with Higgins?
Hva skal vi gjøre med deg, hva?
What are we going to do with you, then, eh?
Hva skal vi gjøre der?
What shall we do there?
Hva skal vi gjøre med pengene?
What shall we do with the money?
Hva skal vi gjøre med Robert?
What should we do with Robert?
Hva skal vi gjøre, Davy?
What are we gonna do, Davy?
Hva skal vi gjøre med stanken?
What the hell are we going to do with the stinky?
Hva skal vi gjøre med dere?
What shall we do with you?
Hva skal vi gjøre med ham nå?
What are we going to do with him now?
Hva skal vi gjøre, Lewis?
What are we gonna do, Lewis?
Hva skal vi gjøre, Ethan?
What are we supposed to do, Ethan?
Hva skal vi gjøre med ham?
What should we do with him?
Hva skal vi gjøre med din kjære, gamle far?
What should we do with your dear old dad?
Hva skal vi gjøre, Ryan?
What are we gonna do, Ryan?
Hva skal vi gjøre med deg?
What are we going to do with you?
Men hva skal vi gjøre i mellomtiden?
But what shall we do until then?
Hva skal vi gjøre til da?
What are we supposed to do until then?
Hva skal vi gjøre nå?
So, what are we doing after this?
Hva skal vi gjøre med ham?
What will we do with him?- Do not worry?
Hva skal vi gjøre da?
What are we doing then?
Hva skal vi gjøre, Eddie?
What are we gonna do, Eddie?
Og hva skal vi gjøre med ham, mine brødre?
And what shall we do with him, my brethren?
Hva skal vi gjøre, Levene?
What are we going to do, Levene?
Hva skal vi gjøre nå?
What should we do now?
Og hva skal vi gjøre i Hollywood?
And what are we supposed to do in Hollywood?
Hva skal vi gjøre med den?
What should we do with it? We?
Hva skal vi gjøre, MacGyver?
What are we gonna do, MacGyver?

Resultater: 922, Tid: 0.1303

Se også


vi skal gjøre det vi
We're going to do what we we will do whatever we We're gonna do whatever we
vi skal gjøre deg
We're gonna make you
vi skal gjøre den
we shall restore it to we're gonna do it we will restore it to we're going to make it
vi skal gjøre sammen
we're going to do together we would do together we will do together
vi skal gjøre ting
us doing stuff we will do things We're gonna do things
vi skal gjøre alle
we make everybody we're gonna make everybody We're gonna do all
vi skal gjøre ham
we will make him
vi skal gjøre dette sammen
we are gonna do this together
skal gjøre det vi kan
will do whatever we can are gonna do whatever we can
vi skal gjøre som du
we will do as you
vi skal gjøre det nå
We're doing this now we're gonna do it now
hvor skal vi gjøre
where do you wanna do where shall we do how should we do where are we gonna do what do we do
vi skal ikke gjøre noe
We're not gonna do anything
vi skal ikke gjøre dette
we're not doing this we are not going to do this we're not supposed to do this
vi skal ikke gjøre det
We're not doing that We're not gonna do that We're not gonna be doing it
hvordan skal vi gjøre det
how are we gonna do that
hva skal vi gjøre hvis
what shall we do if what do we do if what are you going to do if what are we gonna do if what are we supposed to do if
men vi skal gjøre det
but we're going to do it but we will do but we are gonna make it to but we're gonna do what
det vi skal gjøre
what we gonna do now what we're about to do now

Ord for ord oversettelse


skal
- will shall should am gonna are going
vi
- we us
gjøre
- do make doing done did

S Synonymer for "skal vi gjøre"


er det vi gjør
burde vi gjøre
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer