SLUTTER Å BRUKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av slutter å bruke i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 60, Tid: 0.2013

Norsk-engelsk ordbok
stop using stop taking stops using

Eksempler på bruk av Slutter Å Bruke i en setning og oversettelsene deres

Hvis du slutter å bruke pioglitazon actavis kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using pioglitazone actavis, your blood sugar may go up.
Dersom du slutter å bruke resolor, kan forstoppelsessymptomene dine komme tilbake.
If you stop taking resolor, your constipation symptoms may come back again.

Hvis du slutter å bruke pioglitazone teva pharma kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using pioglitazone teva pharma, your blood sugar may go up.
Dersom du slutter å bruke resolor, kan forstoppelsessymptomene dine komme tilbake.
If you stop taking resolor, your constipation symptoms may come back again.
Og når han slutter å bruke oss!
And when he stops using us!
Hvis du slutter å bruke tandemact, kan blodsukkeret stige.
If you stop using tandemact, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke legemidlet kan dette påvirke blodsukkernivået ditt.
If you stop using this medicine this can affect your blood sugar levels.
Du bør kontakte legen din før du slutter å bruke dette legemidlet.
You should contact your doctor before you stop taking this medicine.
Hvis du slutter å bruke actos kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using actos, your blood sugar may go up.
Du bør kontakte legen din før du slutter å bruke dette legemidlet.
You should contact your doctor before you stop taking this medicine.
Hvis du slutter å bruke competact kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using competact, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke glidipion kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using glidipion, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke glubrava kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using glubrava, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke glustin kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using glustin, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke paglitaz kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using paglitaz tablets, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke pioglitazon actavis kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using pioglitazone actavis, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke sepioglin kan blodsukkeret gå opp.
If you stop using sepioglin, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke tandemact, kan blodsukkeret stige.
If you stop using tandemact, your blood sugar may go up.
Hvis du slutter å bruke legemidlet kan dette påvirke blodsukkernivået ditt.
If you stop using this medicine this can affect your blood sugar levels.
Rådfør deg med legen før du slutter å bruke nutropinaq.
Ask advice from you doctor before you stop using nutropinaq.
Rådfør deg med legen din før du slutter å bruke omnitrope.
Ask for advice from your doctor before you stop using omnitrope.
Rådfør deg med legen før du slutter å bruke nutropinaq.
Ask advice from you doctor before you stop using nutropinaq.
Rådfør deg med legen din før du slutter å bruke omnitrope.
Ask for advice from your doctor before you stop using omnitrope.
Hvis du slutter å bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.
If you stop using it, your blood sugar levels may increase.
Hvis du slutter å bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.
If you stop using it, your blood sugar levels may increase.
Dersom du slutter å bruke nutropinaq for raskt eller for lenge, blir ikke resultatet som forventet.
If you stop using nutropinaq too early or for too long, the results will not be as expected.
Dersom du plutselig slutter å bruke corbilta og andre legemidler mot parkinsons sykdom kan dette føre til bivirkninger.
If you suddenly stop taking of corbilta and other antiparkinsonian medicines it may result in unwanted side effects.
Dersom du slutter å bruke nutropinaq for raskt eller for lenge, blir ikke resultatet som forventet.
If you stop using nutropinaq too early or for too long, the results will not be as expected.
Dersom du plutselig slutter å bruke corbilta og andre legemidler mot parkinsons sykdom kan dette føre til bivirkninger.
If you suddenly stop taking corbilta and other antiparkinsonian medicines it may result in unwanted side effects.
Han slutter å bruke hakestropp, kjører over en hump, hjelmen detter av hodet hans, og beskyttelsen vår svekkes.
Devil dog here stops using his chinstrap, goes over a bump, kevlar goes flying off his head, and our protective posture is weakened.

Resultater: 60, Tid: 0.2013

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "slutter å bruke"


slutt å ta
slutt å bruke
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer