SOM EN MANN PÅ ENGELSK

Oversettelse av som en mann i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 236, Tid: 0.1288

Eksempler på bruk av Som En Mann i en setning og oversettelsene deres

Du ser ut som en mann som har lidd et stort tap.
You look like a man who has suffered an irrevocable loss.
Du høres ut som en mann.
I said you sound like a guy.
Serjeg ut som en mann uten penger?
Do i look like a man without money?
Eller som en mann.

Du er som en mann.
You're like a guy.
Jeg lever som en mann nå.
I live like a man now.
Virker ikke som en mann med en visjon.
Hardly seems like a guy with a vision.
Hun jobber som en mann.
She works like a man.
Ser jeg ut som en mann med en plan?
Do i really look like a guy with a plan?

Du høres ut som en mann.
Yeah, you sound like a guy.
Jeg følte meg som en mann.
I felt like a man.
Og spytte som en mann.
And spit like a man.
Jeg gjorde det i går kveld, og hun tok det så bra, som en mann.
I mean, she was like a guy.
Du er... som en mann.
You're... like a man.
Jeg tenker som en mann.
I think like a man.
Og jeg skal behandle deg som en mann.
And i will treat you like a man.
Jeg forstår at du ikke behandler meg som en mann.
I understand that you don't treat me like a man.
Din far døde som en mann.
Your father died like a man.
Han ser ut som en gutt, men kjemper som en mann.
He looks like a boy, but he fights like a man.
Kom ut og møt problemene dine som en mann.
Come out and face your problems like a man.
Hvis jeg drikker alt dette, kan jeg rape som en mann.
If i drink all this here, i can burp like a man.
Eller ville ha sex som en mann.
Or would have sex like a man.
Nå kan jeg slå deg som en mann.
Now i can hit you like a man.
Det skjedde, og jeg tok det som en mann.
I took it like a man.
Som en mann de falt, calico og mary.
Like a man- down went calico and mary, oh.
Olivia handler iblant som en mann, når hun ikke forårsaker kaos.
Olivia there sometimes acts as another guy, when she's not causing chaos.
Cersei kjenner deg som en mann av ære.
Cersei knows you as a man of honor.
Du, som en mann av ære.
You, as a man of honor.
Det som en mann kan, kan jeg også.
I could do what any man can.
Jeg er her som en mann og en tjener av allah.
I'm here as a man and a servant of allah.

Resultater: 236, Tid: 0.1288

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "som en mann"


som en manns
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer