TIL NEW YORK PÅ ENGELSK

Oversettelse av til new york i Engelsk

Resultater: 550, Tid: 0.1293

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Til New York i en setning og oversettelsene deres

Han skulle til new york... men han er døende.
He was going to new york, but he's dying.
Hun kjøpte en bussbillett til new york neste dag.
She bought a bus ticket to new york the very next day.
Du kommer ikke tilbake til new york med meg?
You're not coming back to new york with me?
Jeg kan ikke dra til new york med deg nå.
I can't go to new york with you now.
Jeg skal til new york, for jeg skrev en bok.
I'm goin' to new york because... i wrote a book.
Du kom til new york fordi du var redd.
You came to new york because you were afraid.
Han flyr fra los angeles til new york, mellomlanding i houston.
He's flying from los angeles to new york, connecting in houston.
Og fly det til new york.
And fly it to new york.
Hvorfor går du ikke tilbake til new york og jobbe med det?
Why don't you go back to new york and work on it?
Men jeg vil dra til new york.
But i wanna go to new york.
Jeg blir med deg til new york.
I'm going with you to new york.
Og vi skal sende den til new york.
And we will be sending it to new york.
Burde sende et bilde av deg til new york.
I should send a photo of you to new york.
Jeg kan ikke bli med dere til new york.
I can't go with you guys to new york.
Bebop og rocksteady er på vei tilbake til new york.
Bebop and rocksteady are en route- back to new york.
Jeg sender deg tilbake til new york.
I'm sending you back to new york.
Jeg syntes bare ikke hun burde komme til new york.
I just didn't think she should come to new york.
Men etter skolen flyttet jeg til new york fordi.
But after school i moved to new york cos.
Du kan ikke ta med jentene til new york.
Wait, you can't take the girls to new york.
Jeg vil ikke til new york.
I don't want to go to new york.
Hun skal til new york.
I want her back in new york.
Jeg må til new york, til en viktig bursdag.
I gotta get to new york city, to my friend's birthday party.
Få dem til new york.
Fra california til new york Island!
From california to the new york Island!
Han ber meg komme til new york angående testamentet.
He wants me to go to new york for a private meeting about my father's will.
Har flyet til new york tatt av?
Did the flight for new york leave yet?
Jeg flyr til new york klokka seks.
I am going to new york tomorrow morning at 6 a.
Jeg dra til new york nå?
I go to new york city now?
Hvorfor vil du til new York?
Why do you want to go to new York?
Jeg tror jeg vil til new york city.
I think i want go new york city.

Resultater: 550, Tid: 0.1293

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer