TIL NEW YORK PÅ ENGELSK

Oversettelse av "til new york" i Engelsk

Resultater: 521, Tid: 0.1308

to new york

Eksempler på bruk av "Til New York" i en setning og oversettelsene deres

Cruella chanel, flyttet til new york med david.
Cruella chanel, moved with david to new york.
Jeg vil tilbake til new york nå.
I want to go back to new york now.
Jeg skal til new york rett etter bryllupet.
I will be going back to new york straight after the wedding.
Du kommer ikke tilbake til new york med meg?
You're not coming back to new york with me?
Så du bare flytter til new york og glemmer alt annet?
So you move to new york and just forget everything else?
Han flyr fra los angeles til new york, mellomlanding i houston.
He's flying from los angeles to new york, connecting in houston.
Kom til new york og syng.
Come to new york and sing.
Få oss tilbake til new york, Neil!
Neil, get us back to new york, fast!
Jeg vet ikke når jeg kan komme til new york.
I don't know when I'm gonna be able to come to new york.
Julia, vi er på vei til new york.
Julia, we're on our way to new york.
Jeg vil at steffie blir med til new york eller paris.
I want steffie to go with me to new york or paris.
Til new york, kjøpe bil.
Go to new york, buy a car.
Jeg vil være sikker før jeg kommer til new york.
I wanna be sure before i go back to new york.
Jeg vil ha deg på et fly tilbake til new york i dag.
I want you on a plane back to new york today.
Bebop og rocksteady er på vei tilbake til new york.
Bebop and rocksteady are en route- back to new york.
Jeg sender noen andre til new york.
I will send someone else to new york.
La oss flytte til new york.
Let's move to new york. What?
Jeg har tre billetter til new york.
I have purchased three tickets to new york.
Jeg vil ikke til new york.
I don't want to go to new york.
Hun skal til new york.
I want her back in new york.
Jeg må til new york, til en viktig bursdag.
I gotta get to new york city, to my friend's birthday party.
Få dem til new york.
Tell'em to go to new york city.
Fra california til new york Island!
From california to the new york Island!
Han ber meg komme til new york angående testamentet.
He wants me to go to new york for a private meeting about my father's will.
Har flyet til new york tatt av?
Did the flight for new york leave yet?
Jeg flyr til new york klokka seks.
I am going to new york tomorrow morning at 6 a.
Jeg dra til new york nå?
I go to new york city now?
Hvorfor vil du til new York?
Why do you want to go to new York?
Jeg tror jeg vil til new york city.
I think i want go new york city.
Jeg reiser til new york i morgen.
I leave for new york tomorrow.

Resultater: 521, Tid: 0.1308

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer