TIL SIN SØNN PÅ ENGELSK

Oversettelse av til sin sønn i Engelsk

Resultater: 46, Tid: 0.119

Eksempler på bruk av Til Sin Sønn i en setning og oversettelsene deres

Han skrev et brev til sin sønn, john blake, i san francisco.
He wrote a letter to his son, john blake, in san francisco.
Og håper å en dag å selge til sin sønn.
And hopes one day to sell it to his son.

Eller kanskje er hennes kjærlighet til sin sønn simpelthen sterkere enn din?
Or perhaps, her love for her son is simply stronger than yours.
Han går til sin sønn.
He's heading towards his son.
Vil han gi den til sin sønn?- svigersønn.
He wants this thing for his son?
Sønnen din ga dem til sin sønn... meg.
Your son passed them down to his son, me.
L reddet emissary liv og livet til sin sønn.
I saved the Emissary's life and the life of his son.
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side.
Luqman said to his son, counselling him,"My son, do not associate anything with god.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
And the same carries them amid waves like mountains; and nooh called out to his son whereas he was standing apart,“O my son!
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
And the same carries them amid waves like mountains; and nooh called out to his son whereas he was standing apart,“O my son!
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
And so it sailed with them amidst waves like hills. and noah called to his son, who had kept away,“On my son!
Jeg kjenner historien din. jeg ser en far rope til sin sønn. jeg ser hus som raser; støv og stein.
I feel your story in my blood and bones i see a father, calling to his son, i see the houses crumble, dust and stones.
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side.
Luqman said to his son, counselling him,"My son, do not associate anything with god.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
And so it sailed with them amidst waves like hills. and noah called to his son, who had kept away,“On my son!
Jeg har sansen for det en far sa til sin sønn da han ga ham et ur som hadde gått i arv gjennom generasjoner.
I like... i like what, um, a father said to son when he gave him a watch that had been handed down through generations.
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side.
And(remember) when luqman said unto his son, when he was exhorting him: o my dear son! ascribe no partners unto allah.
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side.
And(remember) when luqman said unto his son, when he was exhorting him: o my dear son! ascribe no partners unto allah.
Jeg ber deg, hvis du forstår en mors kjærlighet til sin sønn.
I beg you, if you understand a mother's love for her son, keep him safe.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
It sailed on waves like mountains(high), and noah called to his son who was separated from him:"Embark with us, o my son, and be not one of those who do not believe.".
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
So it(the ship) sailed with them amidst the waves like mountains, and nuh(Noah) called out to his son, who had separated himself(apart),"O my son!
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side. flerguderi er en svær urett!».
When luqman said to his son, as he advised him,“O my son, do not associate anything with god, for idolatry is a terrible wrong.”.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss!
And it sailed along with them amid waves[rising] like mountains. noah called out to his son, who stood aloof,‘O my son!
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
And so it(the Ark) ran with them amidst the mountainous waves, and noah cried out to his son, who was standing apart,'Embark with us, my son, do not be with the unbelievers'.
En gang sa loqman til sin sønn, idet han formante ham:«Min sønn, sett intet ved guds side. flerguderi er en svær urett!».
And when lokman said to his son, in warning:'My son, associate none with allah, to associate others with allah is a tremendous wrong'.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
And it sailed with them through waves like mountains, and noah called to his son who was apart[from them],"O my son, come aboard with us and be not with the disbelievers.".
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
And it moved on with them amid waves like mountains; and nuh called out to his son, and he was aloof: o my son! embark with us and be not with the unbelievers.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
It sailed on waves like mountains(high), and noah called to his son who was separated from him:"Embark with us, o my son, and be not one of those who do not believe.".
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
And so it(the Ark) ran with them amidst the mountainous waves, and noah cried out to his son, who was standing apart,'Embark with us, my son, do not be with the unbelievers'.
Og den drev rundt med dem i fjellhøye bølger, og noa ropte til sin sønn som stod avsides:«Min sønn, kom om bord til oss! bli ikke hos de vantro!».
And it sailed with them through waves like mountains, and noah called to his son who was apart[from them],"O my son, come aboard with us and be not with the disbelievers.".
Og da karene var fulle, sa hun til sin sønn: bær ennu et kar frem til mig! men han svarte: det er ikke flere kar.
It happened, when the containers were full, that she said to her son,"Bring me another container." he said to her,"There isn't another container." the oil stopped flowing.

Resultater: 46, Tid: 0.119

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer