VET DU HVOR MANGE PÅ ENGELSK

Oversettelse av vet du hvor mange i Engelsk

Resultater: 156, Tid: 0.0752

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Vet Du Hvor Mange i en setning og oversettelsene deres

Fru O'Dwyer? vet du hvor mange medlemmer denne klanen har?
Mrs. o'dwyer... do you know how many there are in this clan?
Vet du hvor mange seere TMZ har?
Do you know how many people watch TMZ?

Vet du hvor mange ganger jeg har tenkt på dette øyeblikket?
You know how many times i thought about this moment?
Og vet du hvor mange kalorier hjernen forbrenner?
And do you know how many calories the brain burns?
Vet du hvor mange kopier vi trykker av avisen vår?
You know how many copies we print of our newspaper?
Vet du hvor mange som døde der?
Do you know how many died there?
Vet du hvor mange veteraner som begår selvmord hver dag?
You know how many vets commit suicide every day?
Vet du hvor mange valg jeg tar pé en dag?
You know how many choices i make in a day?
Vet du hvor mange lover du er bryte i det bildet?
Do you know how many laws you are breaking in that picture?
Vet du hvor mange vegger jeg henger på i denne byen?
Honey, you know how many walls I'm on in this town?
Vet du hvor mange år vår far har arbeidet for fred?
Do you know how many years our father worked for peace?
Vet du hvor mange ganger du kunne sagt nei til ham?
Do you know how many times you could have said no to that guy?
Vet du hvor mange ganger om dagen jeg kysser hunden på munnen?
You know how many times a day i kiss that dog on the mouth?
Vet du hvor mange det er av disse i landet?
You know how many of these there are in this country?
Vet du hvor mange lille clark har på sin?
Do you know how many tiny clark has on his?
Vet du hvor mange skuespillerinner jeg har jobbet med i karrieren?
You know how many actresses i worked with in my career?
Vet du hvor mange steder vi ikke har spilt?
Do you know how many places we haven't played- where they won't want us?
Vet du hvor mange liv jeg har reddet?
You know how many lives i have saved?
Vet du hvor mange kniver det er her?
Do you know how many knives there are in here?
Vet du hvor mange daniels som bor i Miami?
You know how many daniels live Miami?
Vet du hvor mange damer jeg har ligget med?
Do you know how many girls i have had sex with?
Vet du hvor mange bleier jeg har byttet?
Do you know how many diapers i have changed?
Vet du hvor mange innvandrere jeg har skaffet fast jobb og bopel?
You know how many immigrants i have fixed jobs and accommodation?
Vet du hvor mange taperkjærester jeg har hatt?
Do you know how many loser boyfriends i have had?
Vet du hvor mange ganger jeg har brukket nesen?
You know how many times i have had my nose broken?
Vet du hvor mange ganger masuka er blitt publisert?
Do you know how many times vince Masuka's been published?
Vet du hvor mange drap vi hadde i denne byen i fjor?
You know how many murders we had in this town last year?
Vet du hvor mange mine krefter er ansvarlige for?
Do you know how many my power is responsible for?
Vet du hvor mange vi hadde året før?
You know how many we had the year before that?
Vet du hvor mange ganger jeg har hørt det?
Do you know how many times i have heard that?

Resultater: 156, Tid: 0.0752

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer