VET IKKE HVORDAN PÅ ENGELSK

Oversettelse av vet ikke hvordan i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1109, Tid: 0.0522

don't know how (805) do not know how (29) not sure how (27) no idea how (18) doesn't know how (16)

Eksempler på bruk av Vet Ikke Hvordan i en setning og oversettelsene deres

Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det.
I do not know how to explain.
Jeg vet ikke hvordan vi skal komme over dette.
I am not sure how we are going to get past this.
Jeg vet ikke hvordan jeg er innblandet.
I do not know how i am involved.
Vi vet ikke hvordan hun kom dit.
We have no idea how she got out, but.

Men jeg vet ikke hvordan kundene vil reagere nå.
But i am not sure how the customers will react after today.
Jeg vet ikke hvordan du gjør det.
I do not know how you do it.
Jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre dette.
I do not know how we do this.
Jeg vet ikke hvordan hun har hørt om den.
I have no idea how she learned of it.
Jeg vet ikke hvordan å begynne.
I am not sure how to start.
Jeg vet ikke hvordan jeg snakker til ham, eller.
I would not know how to talk to him or.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle deg dette.
I do not know how to tell you this.
Jeg vet ikke hvordan du kan.
I do not understand how you can.
Supermann, jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette.
Superman, i am not sure how to tell you this.
Jeg mener, jeg vet ikke hvordan jeg skulle gjøre det.
I mean, i would not know how.
Vi vet ikke hvordan vi får denne egyptiske ånden tilbake i flasken.
We have no idea how to get this egyptian genie back in her bottle.
Og så, jeg vet ikke hvordan, ble jeg truffet.
Then, i have no idea how, i was hit.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal være konge.
And i do not know how to be.
Jeg vet ikke hvordan jeg skulle gjøre det.
I would not know how.
Jeg vet ikke hvordan dette virker mer enn du gjør.
I do not understand how this works any more than you do.
Jeg vet ikke hvordan vi får gjennom dette uten hefaistos.
I do not know how we will get through this without hephaestus.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare, leonard.
I am not sure how to respond, leonard.
Jeg vet ikke hvordan den er.
I am not sure how it will taste.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.
I would not know how to go about it.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette.
I do not know how to do this.
Jeg vet ikke hvordan hun fant det ut.
I have no idea how she found out.
Jeg vet ikke hvordan jeg kunne anvende min tid bedre.”.
I do not know how i could employ my time better.".
Han vet ikke hvordan han fikk merkene.
He has no idea how he got the marks.

Resultater: 1109, Tid: 0.0522

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "vet ikke hvordan"


ville ikke visst hvordan

"Vet ikke hvordan" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer