VI MÅ KOMME PÅ ENGELSK

Oversettelse av vi må komme i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 369, Tid: 0.1474

Eksempler på bruk av Vi Må Komme i en setning og oversettelsene deres

Vel, vi må komme oss dit først.
Well, we need to get there first.
Ok, vi må komme oss vekk fra vinduene.
Okay, we need to get away from the windows.
Skyt, vi må komme oss til.
Shoot, we gotta get to the.
Vi må komme oss tilbake til kontoret.
We gotta get back to the office.

Vi må komme oss ut.
Og vi må komme oss ut av dette huset.
And we have to get out of this house.
Vi må komme oss tilbake til stranden.
We need to get back to the beach.
Sean, vi må komme oss ut herfra.
Sean, we have to get out of here.
Men vi må komme oss til dallas til i morgen kveld til bryllupet hans.
But we gotta get to dallas by tomorrow night for his wedding.

Kom, vi må komme oss ut av dette huset.
Come on, we got to get out of this house.
Men vi må komme til døren hans først.
But we got to get in his front door first.
Vi må komme oss til båten og finne de diamantene.
We need to get to the boat and find those diamonds.
Så, vi må komme ned til virksomheten.
So, we gotta get down to business.
Vi må komme oss til Vendel!
We must get to Vendel!
Vi må komme oss over til det skuret der.
We have to get over to that shack!
Vi må komme oss til kapellet.
We need to get to the chapel.
Vi må komme oss til skipet.
We have to get to that ship.
Jack, vi må komme oss avgårde.
Jack, we should get going.
Tiger, vi må komme oss tii den øya.
Tiger, we must get to that island.
Sullivan, vi må komme oss opp i høyere lende.
Sullivan, we gotta get to higher ground.
Jeg beklager, vi må komme oss ut herfra.
I'm sorry, we got to get out of here.
Vi må komme oss til greers bryllup.
We have to get to Greer's wedding.
Vi må komme oss ut.
Let's get out of here.
Vi må komme oss til mud rommet.
We gotta get to the mud room.
Teamet vårt, vi må komme oss til california.
Our team, we got to get to california.
Lupo, vi må komme oss tilbake.
Lupo, we should get back.
Vi må komme gjennom skjoldet.
We must get through the shield.
Vi må komme oss tilbake til det opprinnelige oppdraget vårt.
We need to get back to our core mission.
Herr kjempe, vi må komme oss til den gutten.
Huge, we must get back to that boy.
Vi må komme i gang.
We should get started.

Resultater: 369, Tid: 0.1474

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer