VIL IKKE HA PÅ ENGELSK

Oversettelse av vil ikke ha i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 2351, Tid: 0.1127

vil ikke ha
won't have (54) don't want to have (25) wouldn't want (13) don't wanna have (13) don't want to get (11)

Eksempler på bruk av Vil Ikke Ha i en setning og oversettelsene deres

Jeg vil ikke ha dette barnet!
I will not have this child!
Vær så snill, jeg vil ikke ha en drink.
Please, i just do not want to have a drink.
Jeg vil ikke ha dem her.
I will not have them here.
Hvem vil ikke ha familie, det sierjeg alltid.
Who would not want a family, i always say.

Jeg vil ikke ha han i texas.
I will not have him in texas.
Jeg vil ikke ha barn med deg.
I do not want to have a baby with you.
Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre.
I will not have anything to do with you.
Men jeg vil ikke ha ansvaret.
But i would not want the responsibility.
Elliot, jeg vil ikke ha denne samtalen igjen.
I do not wanna have this conversation again.
Jeg vil ikke ha gruppemøte.
I do not want to have a group meeting.
Jeg vil ikke ha hår i snørret,
I would not want any stray hairs to fall into the booger.
Jeg vil ikke ha ham skåret opp.
I do not want to get him cut up.
Jeg vil ikke ha noe mer med dette å gjøre.
I do not wanna have anything to do with this.
Jeg vil ikke ha noen søster!
I do not want to have a sister!
Jeg vil ikke ha deg der.
I will not have you there.
Jeg vil ikke ha unger.
I do not want to have kids.
Skjønt, hvem vil ikke ha mer penger?
I mean... hello... who would not want more money?
Jeg vil ikke ha det i mitt hus!
I will not have it in my house!
Jeg vil ikke ha noe med ham eller deg å gjøre.
I do not wanna have anything to do with him or you.
Jeg vil ikke ha problemer nå.
I do not want to get in any trouble over this.
Jeg vil ikke ha det annerledes.
I would not have it any other way.
Du vil ikke ha et valg.
You will not have a choice.
Du vil ikke ha det på noen annen mate, lightfoot.
You would not have it any other way, lightfoot.
Jeg vil ikke ha noe til at du kommer til skade.
I would not want you to get hurt.
Du vil ikke ha sex.
You do not wanna have sex.
Jeg vil ikke ha den fæle drømmen.
I do not want to have that horrible dream.
Jeg vil ikke ha hamburger.
I am not gonna have any hamburgers.
Du vil ikke ha en til.
You do not want to get strike two.- I.
Jeg vil ikke ha en spesiell greie.
I do not wanna have a thing here, you know?
Jeg vil ikke ha noe annet.
I would not have any other kind!

Resultater: 2351, Tid: 0.1127

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Vil ikke ha" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer