VIL IKKE HA PÅ ENGELSK

Oversettelse av "vil ikke ha" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 2151, Tid: 0.1967

don't want won't have wouldn't want don't wanna have wouldn't have am not gonna have am not going to have don't wanna get t want won't want is not gonna want

Eksempler på Vil Ikke Ha i en setning

Jeg vil ikke ha rom-kokes.
I don't want a rum-coco.
Jeg vil ikke ha dette barnet!
I won't have this child!
Jeg vil ikke ha pengene tilbake.
I don't want my money back.
Jeg vil ikke ha dem her.
I won't have them here.
Vi vil ikke ha ham.
We don't want him.
Hvem vil ikke ha familie, det sierjeg alltid.
Who wouldn't want a family, i always say.
Men jeg vil ikke ha ansvaret.
But i wouldn't want the responsibility.
Jeg vil ikke ha han i texas.
I won't have him in texas.
Jeg vil ikke ha deg alene med ham i huset.
I don't want you alone with him in the house.
Elliot, jeg vil ikke ha denne samtalen igjen.
I don't wanna have this conversation again.
Jeg vil ikke ha det annerledes.
I wouldn't have it any other way.
Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre.
I won't have anything to do with you.
Jeg vil ikke ha noe mer med dette å gjøre.
I don't wanna have anything to do with this.
Jeg vil ikke ha pengene dine.
I don't want your money.- sydney.
Jeg vil ikke ha hår i snørret,
I wouldn't want any stray hairs to fall into the booger.
Jeg vil ikke ha noe med ham eller deg å gjøre.
I don't wanna have anything to do with him or you.
Jeg vil ikke ha deg der.
I won't have you there.
Du vil ikke ha det på noen annen mate, lightfoot.
You wouldn't have it any other way, lightfoot.
Jeg vil ikke ha hamburger.
I am not gonna have any hamburgers.
Jeg vil ikke ha deg i livet mitt lenger.
I don't want you in my life anymore.
Skjønt, hvem vil ikke ha mer penger?
I mean... hello... who wouldn't want more money?
Jeg vil ikke ha noe til at du kommer til skade.
I wouldn't want you to get hurt.
Du vil ikke ha sex.
You don't wanna have sex.
Jeg vil ikke ha 2008 om igjen!
I am not going to have a repeat of 2008.
Jeg vil ikke ha to av alt.
I don't want two of everything.
Jeg vil ikke ha det i mitt hus!
I won't have it in my house!
Jeg vil ikke ha noe annet.
I wouldn't have any other kind!
Jeg vil ikke ha deg her mens hjertet mitt knuses.
I'm not gonna have you pirouetting around while my heart is breaking inside.
Jeg vil ikke ha en unge som ikke har en far.
I'm not gonna have a kid who's not gonna have a father.
Han vil ikke ha noen sanger.
He wouldn't want no singer.

Resultater: 2151, Tid: 0.1967

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "vil ikke ha"


slipper
vil ikke måtte
ville ikke ha ønsket
vil ikke få
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer