CELÝ HARD DISK DO ANGLIČTINY

Co je "celý hard disk" do Angličtiny

Výsledek: 15, Čas: 0.0282

celý
all the whole entire a full


Příklady Celý Hard Disk ve větě

Ale kdybych se mohl dostat dovnitř, mohl bych rozluštit klíč, možná stáhnout celý hard disk.
If i could get inside, i could crack the key, maybe download the entire hard drive.
Jestli má tenhle chlap dětskou pornografii v počítači a my zadáme špatné heslo, může to sputit virus který zničí celý hard disk.
If this guy does have child pornography on his computer and we type in the wrong password, it could trigger a virus that wipes the entire hard drive.
Nedělej si starosti, prostě musíme stáhnout celý hard disk, zapracuji na tom později.
Don't worry, we will just upload the whole hard drive, and i will work on it later.
Poslala nám celý hard disk trenéra blaira.
She sent over coach blair's entire hard drive.
Její hard disk.
Her hard drive.
Ukradl hard disk.
He stole a hard drive.
Jen ten hard disk?
Just the hard drive?
Otisky, hard disk... prostěradla.
Fingerprints, hard drive... bedsheets.
Podařilo se mi zachránit hard disk.
I managed to retrieve the hard drive.
Hamadův hard disk je čistý.
Hamada's hard drive is clean.
Má rozdělený hard disk neprostupný firewally, prvotřídní šifrování.
He's got a segmented hard drive, serious firewalls, major league encryption.
Ne, hard disk byl promazanej.
No, hard drive's been wiped clean.
Odemkni si batesovu kancelář a zkopíruj jeho hard disk.
Unlock bates' office and copy his hard drive.
Zkopíroval si data z hard disku na jiný disk.
He synchronized the data on his drive to another device.
Zkontroluju hard disk počítače.
I will triage the computer's hard drive.

Výsledek: 15, Čas: 0.0282

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc