Překlad "celý svůj život" ve Anglický

Výsledek: 493, Čas: 0.0118

my whole life my entire life your whole life all my iife his lifetime

Příklady Celý Svůj Život ve větě

Rory, celý svůj život o tom přemýšlím.
Rory, I have been thinking about this my whole life.
Žiji v Metropolis celý svůj život.
I have lived in Metropolis my entire life.

Protože máte celý svůj život prozkoumat nové věci.
Because you have your whole life to explore new things.
Maluju celý svůj život.
I used to paint all my Iife.
Krom toho sám sebe oplakával až dost celý svůj život!
Besides, he cried enough for himself during his lifetime.
Studoval jsem celý svůj život.
I been studying my whole life.
Sloužím téhle zemi celý svůj život.
I have served this country my entire life.

Celý svůj život jste věděl.
You have known your whole life.
Žil jsem tady celý svůj život.
I have lived here all my Iife.
Budu tě milovat celý svůj život.
I will love you my whole life.
Celý svůj život jsem chtěl být agentem FBI.
I wanted to be an FBI agent my entire life.
Tohle děláš celý svůj život?
You have done this your whole life?
Na tenhle moment jsem čekal celý svůj život.
D This is the moment that I waited all my Iife for d.
Nesnáším celý svůj život.
I hate my whole life.
Sáro, znal jsem vaší rodinu celý svůj život.
Sara, I have known your family my entire life.
Chodíš pozdě celý svůj život, Joe.
You have been late your whole life, Joe.
Rodinu jsem chtěla celý svůj život.
I have wanted a family my whole life.
Promarnil si celý svůj život ve lži.
You have wasted your whole life on a lie.
Žiju v Pawnee celý svůj život.
I have lived in Pawnee my whole life.
Máš v něm celý svůj život.
It's got your whole life in it.
Celý svůj život jsem pracoval na poli.
I have worked on the fields my whole life.
Jimmy, byl jsi náměsíčný celý svůj život.
Jimmy, you have been sleepwalking your whole life.
Celý svůj život jsem chtěla být princeznou.
My whole life, I wanted to be a princess.
Ty-- ty jsi ho chránil celý svůj život.
You... you have been protecting him your whole life.
Amy, znám Paula celý svůj život.
Amy, I have known Paul my whole life.
Co, to prostě sbalíš celý svůj život?
What, just pack up your whole life?
Celý svůj život jsem strávila v Kamelotu.
I have spent my whole life in Camelot.
Jak můžeš zapomenout na celý svůj život?
How can you forget your whole life?
Na tomhle jsi pracoval celý svůj život.
You have been working for this your whole life.
Byl jste dvojitý agent celý svůj život.
You have been a double your whole life.

Výsledek: 493, Čas: 0.0118

VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc