CO DĚLÁTE TADY DO ANGLIČTINY

Co je co děláte tady do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 84, Čas: 0.1048

Český-anglický slovník

Příklady použití Co Děláte Tady ve větě a jejich překlady

Di noi, co děláte tady?
A co děláte tady?
Takže co děláte tady ve spojených státech?
So what are you doing here in the united states?
Jestli se smím zeptat... co děláte tady v miami?
If you don't mind my asking, what are you doing here in miami?
Stále to nevysvětluje, co děláte tady dole?
That still doesn't explain what you're doing here.
Co děláte tady na farmě?
What do you do here on the farm?
A co děláte tady na klinice mé dcery, violet?
And what do you do here at my daughter's practice, violet?
Nechcete mi teda říct, carolino, co děláte tady?
You want to tell me what you're doing here, caroline?
Aigo, co děláte tady?
Ne, myslela jsem, co děláte tady v paříži?
No, i mean, what are you doing here in paris?
Co děláte tady v grassville?
What do you do here in grassville?
Mimochodem, co děláte tady uprostřed noci v tomto počasí?
Anyway, what are you doing here in the middle of the night in this weather?
Co děláte tady v new yorku, nadporučíku dane?
What do you do here in new york, lieutenant dan?
Co děláte tady v st. cloud?
What are you doing here in st. cloud?
Když tolik věříte v boha, tak co děláte tady?
If you're so into god, what are you doing here?
Co děláte tady ven potmě?
Mohu se zeptat, co děláte tady?
Might one ask, what are you doing here?
Ne, myslím, co děláte tady?
Co děláte tady, v mé velké bílé prázdnotě?
What are you doing here in my great white void?
Co děláte tady v kazachstánu?
What are you doing here in kazakhstan?
Mohu se zeptat, co děláte tady v horách?
Might i ask what you're doing up in these hills?
Jasone, co děláte tady?
Ano, ale co děláte tady?
Yes, but you, here?".
Co děláte tady ve městě?
Co děláte tady vzadu s těmi starými muži a karbaníky?
What are you doing over here with the old men and the card players?
Když máte kliniku, tak co děláte tady?
You run a clinic, what are you doing this for?
Co děláte tady?
Co děláte tady, pryč od vašeho stanoviště?!
What are you doing there away from your post?
Právě teď jste největší hvězdou na zemi, co děláte tady?
Wow, you're the biggest star in the world right now. what are you doing here?
Když jsou moje fóry tak strašné a moje znaková řeč tak nudná, co děláte tady?
If my jokes are terrible and my signing is boring, what are you doing here?

Výsledek: 84, Čas: 0.1048

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc