CO JSI UDĚLAL DO ANGLIČTINY

Co je co jsi udělal do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1213, Čas: 0.0987

Příklady použití Co Jsi Udělal ve větě a jejich překlady

Víme, co jsi udělal, scotty.
We know what you did, scotty.
Vím, co jsi udělal, jimmy.
I know what you did, jimmy.
Vím co jsi udělal během revoluce.
I know what you did during the revolution--.
Ano, a co jsi udělal?
Yeah, and what did you do?

Terry, víš co jsi udělal?
Terry, do you know what you have done?
A co jsi udělal s turkem?
And what did you do with turk?
Podívej, co jsi udělal!
Watch out! what you done!
Ale o tom, co jsi udělal a co se chystáš udělat.
It's about what you have done and what you're going to do.
Ale podívej, co jsi udělal.
But look what you did.
A víš, co jsi udělal?
Guess what you do.
Ale můžeš mi říct, co jsi udělal s těmi pravými diamanty.
But you can tell me what you did with the real diamonds.
Viděl jsem co jsi udělal.
I have seen what you done.
Ukaž mi, co jsi udělal.
Co jsi udělal s penězi?
What did you do with money?
Řekne mi, co jsi udělal, ale ne to, čím jsi.
They tell me what you have done, but not who you are.
A co jsi udělal?
And then what do you do?
Co jsi udělal, shawne?
What did you do, shawn?
Fakt oceňuji, co jsi udělal pro tuhle zemi.
I really appreciate what you do for this country.
Oceňuju, co jsi udělal pro mýho kluka, javi.
I appreciate what you done for my boy, javi.
Vím, co jsi udělal, jeremy.
I know what you did, jeremy.
Ona ví, co jsi udělal, tome.
She knows what you did, tom.
Dave, co jsi udělal?
Podívej, co jsi udělal.
Oh, now look what you done!
A co jsi udělal s opicí, co kousla tebe?
And what do you do with the monkey that bites you?
Vím co jsi udělal, každý z vás.
I know what you have done, all of you.
Protože se ti nelíbí, co jsi udělal.
Because you don't like what you do.
Co jsi udělal? zachránil další život?
What you do, save another life?
Vidíš, co jsi udělal?
Now see what you done?
Chloe, co jsi udělal?
Chloe, what did you do?

Výsledek: 1213, Čas: 0.0987

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Co jsi udělal" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc