Překlad "co se stalo" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 10936, Čas: 0.1044


Příklady Co Se Stalo ve větě

Co se stalo při tvých posledních narozeninách?
What happened on your last birthday?
Hey, co se stalo s tou školou kreslení?
Hey, whatever happened with that art school?
Příklady otázek vhodného druhu jsou: co se stalo?
Examples for good types of questions are: what happened?
Pověz mi, co se stalo mezi tebou a natem?
Ha-ha-ha. so tell me, whatever happened between you and nate?
Roberte, co se stalo?
Robert, what's the matter?
Takže, co se stalo eddie?
So, what happened, eddie?
Jo a co se stalo s tím chlápkem?- kterým?
Hey, whatever happened with that guy?
Jistě. co se stalo mezi vámi a vaší dcerou?
What happened between you and your daughter?
Podívej, mrzí mě, co se stalo tvojí mámě, ale.
Look, i'm sorry about what happened to your mom, but.
Hej joe, co se stalo?
Hey joe, what's the matter?
Já.. slyšela jsem co se ti stalo ... toto je nina.
I heard about what happened to you.... this is nina.
Blondie, co se stalo?
Blondie, what's the matter?
Co se stalo s opravdovým jídlem?
What's wrong with real food?
Brooke, co se stalo s victoria?
Brooke, what happened with victoria?
Tak co se stalo s tebou a s vikingy?
So whatever happened with you and the vikings?
O tom, co se stalo mezi tebou a tvým otcem.
About whatever happened between you and your father.
Quinn, co se stalo mezi tebou a davidem?
Quinn, what happened between you and david?
Prosím vás co se stalo?
Please. what happens?
A pak se člověk dozví, co se stalo někomu jako sara.
And then, then you hear about what happened to someone like sara.
Co se stalo?" hej, shako?
What's wrong? hello, shako?
Patricku, co se stalo?
Patrick, what's the matter?
Pověděl vám alex, co se stalo mému otci?
Alex told you about what happened to my father?
A hádej, co se stalo.
And guess what happens.
Co se stalo, jake?
What's wrong, jake?
Chci vědět, co se stalo s mým miminkem.
I want to know what happen to my baby.
Slyšel jsi, co se stalo v lucce, můj synu?
You have heard what happened in lucca, my son?
Co se stalo s tou tvou dámou?
Whatever happened with your lady friend?
Takže, co se stalo, franku?
So what's the matter, frank?
Je mi líto, co se stalo panu filipovovi a jeho přátelům.
I'm sorry about what happened to mr filipov and his friends.
No a co se stalo se starým?
Well, what's wrong with the old one?

Výsledek: 10936, Čas: 0.1044

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "co se stalo"


co je špatnýho
co není v pořádku
v čem je chyba
co je v nepořádku
co máš za problém
se stává
co na tom záleží
v čem je problém
co bylo špatného
jak se to stalo
co se dělo
jak to dopadne
jak to dopadlo
co se přihodilo
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc