CO SE STALO DO ANGLIČTINY

Co je co se stalo do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 15943, Čas: 0.182

Příklady použití Co Se Stalo ve větě a jejich překlady

Co se stalo při tvých posledních narozeninách?
What happened on your last birthday?
Hey, co se stalo s tou školou kreslení?
Hey, whatever happened with that art school?
Příklady otázek vhodného druhu jsou: co se stalo?
Examples for good types of questions are: what happened?
Pověz mi, co se stalo mezi tebou a natem?
Ha-ha-ha. so tell me, whatever happened between you and nate?

Jo a co se stalo s tím chlápkem?- kterým?
Hey, whatever happened with that guy?
Jistě. co se stalo mezi vámi a vaší dcerou?
What happened between you and your daughter?
Podívej, mrzí mě, co se stalo tvojí mámě, ale.
Look, i'm sorry about what happened to your mom, but.
Co se stalo s opravdovým jídlem?
What's wrong with real food?
Tak co se stalo s tebou a s vikingy?
So whatever happened with you and the vikings?
O tom, co se stalo mezi tebou a tvým otcem.
About whatever happened between you and your father.
Quinn, co se stalo mezi tebou a davidem?
Quinn, what happened between you and david?
Prosím vás co se stalo?
Please. what happens?
A pak se člověk dozví, co se stalo někomu jako sara.
And then, then you hear about what happened to someone like sara.
Pověděl vám alex, co se stalo mému otci?
Alex told you about what happened to my father?
Chci vědět, co se stalo s mým miminkem.
I want to know what happen to my baby.
Slyšel jsi, co se stalo v lucce, můj synu?
You have heard what happened in lucca, my son?
Takže, co se stalo, franku?
So what's the matter, frank?
Je mi líto, co se stalo panu filipovovi a jeho přátelům.
I'm sorry about what happened to mr filipov and his friends.

Výsledek: 15943, Čas: 0.182

VIZ TAKÉ

Viz také


"Co se stalo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc