CO SE STANE DO ANGLIČTINY

Co je co se stane do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 3469, Čas: 0.0974

Příklady použití Co Se Stane ve větě a jejich překlady

Tím je snadno možné posoudit, co se stane při změnách této konstanty.
This makes it easy to see what happens when the constant changes.
Jste zvědaví, co se stane, když věci změníte?
Curious to see what happens when you turn things around?
Být upřímný, a pak, co se stane, stane se.
Be honest, and then, whatever happens, happens.
Co se stane při výpadku elektřiny ze sítě?
What happens during a power failure?

A víš co se stane lidem s dobrým srdcem?
AND YOU KNOW WHAT HAPPENS TO a GOOD HEART?
Co se stane, když někdo tento kodex poruší?
What happens if someone violates the code?
Co se stane v minulosti, zůstane v minulosti.
Whatever happens in the past, stays in the past.
Zítra zjistíme, co se stane, když se to tlačítko nezmáčkne.
TOMORROW we're GONNA FIND OUT WHAT HAPPENS IF THAT BUTTON doesn't GET PUSHED.
Co se stane během rybaření zůstane mezi váma.
Whatever happens fly-fishing, stays fly-fishing.
Řekněte mi, co se stane, až vystřelí? spadneš.
TELL ME, WHAT HAPPENS WHEN THEY FIRE?
Vše, co se stane v horách, zůstává tam.
Anything that happens on the mountain stays there.
Co se stane při výpadku elektrického proudu?
What happens if there is a power supply failure?
Co se stane, když opravdu chceš nějakou zvláštní hračku?
What happens when you really want a special toy?
Co se stane v bangkoku, zůstane v bangkoku.
Whatever happens in bangkok, stays in bangkok.
Protože co se stane v mexiku, zůstane v mexiku, ne?
Because what happened in mexico, remain in mexico, right?
Všechno, co se stane předtím, je jen vývoj.
Anything that happens before that, it's just progress.
Jo, ale co se stane, až to koupíme?
Yeah, but what happen when we get hit?
Co se stane v kyberprostoru, zůstane v kybeprostoru.
Whatever happens in cyberspace stays in cyberspace.
Co se stane, když potřebujete poptávku zrušit?
What happens if you need to cancel?
Dobrá, jen tom a lynette, uvidíme co se stane.
WE will JUST BE TOM AND LYNETTE, SEE WHAT HAPPENS.
Co se stane pak je na tobě.
Whatever happens next is on you.
Kaii, řekni mi, co se stane v roce 2019.
Kai, tell me what happened in 2019.

Výsledek: 3469, Čas: 0.0974

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Co se stane" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc