Překlad "co se stane" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 2660, Čas: 0.0928

what happens whatever happens happens WHAT HAPPENS what will become what happened what happen

Příklady Co Se Stane ve větě

Tím je snadno možné posoudit, co se stane při změnách této konstanty.
This makes it easy to see what happens when the constant changes.
A co se dnes stane, se přesně mělo stát.
And whatever happens today is exactly what's supposed to happen.
Jste zvědaví, co se stane, když věci změníte?
Curious to see what happens when you turn things around?
Co se stane, když opravdu chceš nějakou zvláštní hračku?
What happens when you really want a special toy?
Všechno, co se stane předtím, je jen vývoj.
Anything that happens before that, it's just progress.
Být upřímný, a pak, co se stane, stane se.
Be honest, and then, whatever happens, happens.
Cokoliv, co se stane předtím, je jen pokrok.
Anything that happens before that is just progress.
Co se stane v kyberprostoru, zůstane v kybeprostoru.
Whatever happens in cyberspace stays in cyberspace.
Řekněte mi, co se stane, až vystřelí? spadneš.
TELL ME, WHAT HAPPENS WHEN THEY FIRE?
Co se stane, když potřebujete poptávku zrušit?
What happens if you need to cancel?
Co se stane v bangkoku, zůstane v bangkoku.
Whatever happens in bangkok, stays in bangkok.
Zítra zjistíme, co se stane, když se to tlačítko nezmáčkne.
TOMORROW we're GONNA FIND OUT WHAT HAPPENS IF THAT BUTTON doesn't GET PUSHED.
A uvidíme, co se stane.
And just see at happens.
Co se stane, když někdo tento kodex poruší?
What happens if someone violates the code?
Co se stane s klorelem?
What will become of klorel?
Co se stane během rybaření zůstane mezi váma.
Whatever happens fly-fishing, stays fly-fishing.
A co se stane s námi?
And what will become of us?
Hej, co se stane s tou sanitkou?
Hey, what happened to that ambulance?
A víš co se stane lidem s dobrým srdcem?
AND YOU KNOW WHAT HAPPENS TO a GOOD HEART?
Co se stane při výpadku elektrického proudu?
What happens if there is a power supply failure?
Vše, co se stane v horách, zůstává tam.
Anything that happens on the mountain stays there.
Co se stane, stane se.
Whatever happens happens.
Co se stane s vašimi dětmi?
What will become of your children?
Tak, emlyne, co se stane pak?
So, emlyn, what happened next?
Vše co se pak stane není tvá chyba.
Whatever happens next is through no fault of your own.
Co se stane při výpadku elektřiny ze sítě?
What happens during a power failure?
Uvidíme, co se stane.
YOU don't HAVE TO BE ON THE MEDS. MMMM. WE will SEE WHAT HAPPENS.
Víš, co se stane, když zavolám, že hledám vladimíra?
You know what happen i make call asking where's vladimir?
Co se stane pak je na tobě.
Whatever happens next is on you.
Co se stane, když mikrovlnná trouba bude zapnutá a bude ponechána prázdná?
What happens if the microwave is switched on while the microwave is empty?

Výsledek: 2660, Čas: 0.0928

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "co se stane"


se stává
se nestane
ať se děje co se děje
jak se to stalo
co se dělo
jak to dopadne
ať to dopadne jakkoliv
jak to dopadlo
co se přihodilo
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc