Překlad "co si myslíte" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 995, Čas: 0.0923


Příklady Co Si Myslíte ve větě

A co si myslíte o mé knize?
And what do you think of my book?
Vím, co si myslíte, pane foyle.
I know what you're thinking, mr foyle.
A co si myslíte teď?
And what do you think now?
Vím, co si myslíte:" blíží se bolest.
I know what you're thinking," pain is coming.
Hej, co si myslíte, že jsem?
Hey, what do you think i am?
Ale co si myslíte o tom problému?
But how do you feel about that problem?
No, co si myslíte o turecku?
Well, how do you feel about turkey?
Víme, co si myslíte.
We know what you're thinking.
A nyní, co si myslíte, že je na tom obraze?
Now, what do you suppose this picture is of?
Dveře v mém snu... co si myslíte, že to znamená?
The door in my dream... what do you think it means?
Dobrá, co si jako myslíte?
MAN: all right. what do you reckon?
Poslouchejte, vím co si myslíte.
Listen. i know what you're thinking.
A co si myslíte, že chtějí?
Now, what do you suppose they want?
Co si myslíte o převratu?
How do you feel about the coup?
Nebo co si myslíte, mackinley?
Or what do you think, mackinley?
Co si myslíte, že to, co buscastes vůbec?
What you believe what buscastes at all?
Co si myslíte, že řekl?
What do you suppose he said?
Co si myslíte o 40 kg?
How do you feel about 40 kilos?
Ale co si myslíte?
But what do you reckon?
Občas vím, co si myslíte.
I know sometimes what you're thinking!
Coco, co si myslíte?
Coco, what do you think?
Co si myslíte o té herně vedle?
How do you feel about dave buster's?
Co si myslíte, že povezou v tom dostavníku?
What do you suppose they're carrying in that coach?
Co chci vědět, je, co si myslíte, že adam dostal?
What i want to know is, what do you think adam got?
Vím, co si myslíte, plýtváte ale časem.
I know what you're thinking, but you're wasting your time.
A co si myslíte o vlichocení se takovým způsobem?
Just what do you mean to insinuate by that?
Promiňte, slečno, co si myslíte, že děláte?
Excuse me, miss, what do you reckon you're doing here?
Co si myslíte, že jsem právě řek?
What do you mean i just said it?
Co si myslíte, jeevesi?
What do you think, jeeves?
Bože. co si myslíte že budete dělat?
What do you reckon you're gonna do?

Výsledek: 995, Čas: 0.0923

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "co si myslíte"


co na to říkáš
co sis myslel
jak si myslíte
co jsi myslela tím
co říkáš
na co myslíš
o čem přemýšlíte
proč myslíte
jak se cítíš
co tě to napadlo
jak to myslí
co tím chcete říct
co cítíš
co myslíte
jak myslíš
jak to myslíš
o čem přemýšlíš
cos myslel
nad čím přemýšlíš
co to znamená
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc