Překlad "co tady děláš" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 1110, Čas: 0.0839

what are you doing here what're you doing here what do you do here what're you doing what are you doin what you're doing here what do you doing here

Příklady Co Tady Děláš ve větě

Kurosaki ichigo, co tady děláš?
Kurosaki ichigo, what are you doing here?
Maxine, co tady děláš?
Maxine, what are you doing here?
Pedro, co tady děláš?
Pedro, what're you doing here?
Co tady děláš, johne?
What do you do here, john?
Didi, co tady děláš?
Didi, what are you doing here?
Tak... co tady děláš?
Then what're you doing here?
Co tady děláš, lewisi?
What do you do here, lewis?
Paige, co tady děláš?
Paige, what are you doing here?
Co tady děláš tak pozdě?
What're you doing up so late?
Promiňte. co tady děláš?
Kendria, what're you doing here?
O'bannione, co tady děláš?
O'bannion, what are you doin'?
Whitney, co tady děláš?
Whitney, what are you doing here?
Tommy, co tady děláš?
Tommy, what're you doing here?
Co tady děláš s tím chlapem, terry?
What're you doing with this guy, terry, huh?
A co tady děláš?
So, what do you do here? think great thoughts?
Lenny, co tady děláš?
Lenny, what are you doin'?
Co tady děláš, pang?
Pang, what're you doing here?
Judith, co tady děláš?
Judith, what are you doing here?
Podívej, oceňuju co tady děláš.
Look, i appreciate what you're doing here.
Co tady děláš, jasone?
What do you do here, jason?
Co tady děláš?
What're you doing in here?
Poline, co tady děláš?
Hi, polin. what you're doing here?
Ahoj, co tady děláš?
Hey, what do you doing here.
Co tady děláš tak pozdě v noci?
What're you doing out here this late?
( tlumený dětský pláč) janko! co tady děláš?
Janka, what're you doing here?
Siobhan, co tady děláš?
Siobhan, what are you doing here?
Co tady děláš s tímhle sráčem?
What are you doin' with this fucker?
Co tady děláš?
Hi! cam: what're you doing here?
Sevším- co tady děláš, a jak to děláš.
With everything... what you're doing here, how you're doing it.
Co tady děláš, mary?
What are you doing here, mary?

Výsledek: 1110, Čas: 0.0839

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "co tady děláš"


co to děláš
co ty tady děláš
co děláte tady
co tu děláš
co tu děláte vy
co vy tady děláte
co vy tu děláte
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc