CO TO DĚLÁTE DO ANGLIČTINY

Co je co to děláte do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 432, Čas: 0.1408

Český-anglický slovník

Příklady použití Co To Děláte ve větě a jejich překlady

A co to děláte s mými mapami?
And what are you doing with my maps?
Co to děláte, mckayi?
Rodney, co to děláte?
Co to děláte s mým synem?
What are you doin' to my son?
Hej, co to děláte s mou zbraní?
Hey, what are you doing with my gun?
Danny, co to děláte?
Hej co to děláte, to je moje auto!
What are you doing? this is my car.
Hej, co to děláte?
Víte, co to děláte?
Well, do you know what you're doing?
Hej, hej- co to děláte?
Hey, hey- what do you do?
Ne! co to děláte?
No, sorry, no, what're you doing?
Počkejte, co to děláte?
Hey! wait! what're you doing?
Můžete mi říct, co to děláte, paní bishopová?
Would you mind telling me what you're doing, mrs bishop?
Co to děláte? jak se to chováte?
Co to děláte, vaše carská výsosti?
What do you do to your uncle?
Hej, paní, co to děláte tomu telefonu?
Hey, lady, what are you doin' to the phone?
Promiňte,... co to děláte?
Excuse me. what are you doin'?
Co to děláte s moji dcerou.
What you're doing with my daughter.
Co to děláte s otiliem?
What're you doing with otilio?

Výsledek: 432, Čas: 0.1408

"Co to děláte" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc