CO TO DĚLÁTE DO ANGLIČTINY

Co je co to děláte do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 432, Čas: 0.0682

Český-anglický slovník
what are you doing what you're doing what are you doin what do you do what're you doing

Příklady použití Co To Děláte ve větě a jejich překlady

A co to děláte s mými mapami?
And what are you doing with my maps?
Co to děláte, mckayi?
What are you doin', mckay?

Rodney, co to děláte?
Rodney, what are you doing?
Co to děláte s mým synem?
What are you doin' to my son?
Hej, co to děláte s mou zbraní?
Hey, what are you doing with my gun?
Pane, co to děláte?
What do you do, sir?
Honus, co to děláte?
Honus what're you doing?
Co to děláte?
What do you do? alvin.
Danny, co to děláte?
Danny, what are you doin'?
Valerie, co to děláte?
Valerie, what are you doing?
Hej co to děláte, to je moje auto!
What are you doing? this is my car.
Hej, co to děláte?
Hey, what are you doin'?
Víte, co to děláte?
Well, do you know what you're doing?
Hej, hej- co to děláte?
Hey, hey- what do you do?
Ne! co to děláte?
No, sorry, no, what're you doing?
Maureen, co to děláte?
Maureen, what are you doing?
Počkejte, co to děláte?
Hey! wait! what're you doing?
Mitchelle, co to děláte?
Mitchell, what are you doin'?
Můžete mi říct, co to děláte, paní bishopová?
Would you mind telling me what you're doing, mrs bishop?
Dr. reistad, co to děláte?
Dr. reistad, what do you do?
Co to děláte? jak se to chováte?
Mind what you're doing!
Co to děláte, vaše carská výsosti?
What do you do to your uncle?
Co to děláte, pane?
What're you doing, sir?
Hej, paní, co to děláte tomu telefonu?
Hey, lady, what are you doin' to the phone?
Eleanor, co to děláte?
Eleanor, what are you doing?
Agnes, co to děláte?
Agnes, what are you doing?
Promiňte,... co to děláte?
Excuse me. what are you doin'?
Co to děláte s moji dcerou.
What you're doing with my daughter.
Co to děláte s otiliem?
What're you doing with otilio?
Co to děláte, danieli?
What are you doin', daniel?

Výsledek: 432, Čas: 0.0682

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc