CO TU DĚLÁŠ DO ANGLIČTINY

Co je "co tu děláš" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 491, Čas: 0.0875

what are you doing here what're you doing here what are you doin what do you do here what you doing what you're doing here

Příklady použití "Co Tu Děláš" ve větě a jejich překlady

Lauren, co tu děláš?
Tay, co tu děláš?
Tay, what're you doing here?
Bo. co tu děláš?
Bo, what are you doing here?
Leonard hofstadter. co tu děláš?
Leonard, what're you doing here?
Carrie, co tu děláš?
Carrie, what are you doing here?
Marvine, co tu děláš?
Hey, marvin, what are you doin'?
Callahane, co tu děláš?
Callahan, what're you doing here?
Co tu děláš, s těmi starými závodními pneumatikami?
What are you doin' with those old racing' tires?
Carolyn? co tu děláš?
Carolyn, what are you doing here?
Tak, co tu děláš, tede?
So, uh, what do you do here, ted?
Co tu děláš s ním?
What are you doin' with him?
A co tu děláš?
And what do you do here?
Erico, co tu děláš?
Erica, what're you doing here?
Darrene, co tu děláš?
Darren, what you doing?
Lynn, co tu děláš?
Lynn, what are you doing here?
Vím, co tu děláš, jen se tak ptám.
I know what you're doing here, i just.
Hej kamaráde, co tu děláš?
Buddy, what you doing?
Ahoj, jerry. co tu děláš?
Hey, jerry, what are you doin'?
Piper... co tu děláš, piper?
Piper... what are you doing here, piper?
Co tu děláš?
What do you do here?
Henry, co tu děláš?
Henry, what're you doing here?
Je mi fuk, co tu děláš se svejma kámošema.
I don't care what you're doing here with your fucking friends.
Co tu děláš, tome leezaku?
What do you do here, tom leezak?
Co tu děláš tak brzo, tommy?
Well, what are you doin' out so early, tommy?
Co tu děláš, harry?
What're you doing here, harry?
Vivian, co tu děláš?
Vivian, what are you doing here?
Co tu děláš s tolika dětmi?
What you doing with this fucking kids?
Co tu děláš se mnou vzadu?
What are you doin' back here with me?
Je ti jasný, co tu děláš, patti?
You understand what you're doing here, patti?
Beth, co tu děláš?
Beth, what are you doing here?

Výsledek: 491, Čas: 0.0875

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "co tu děláš"


co to vyvádíš
co to děláš
co ty tady děláš
co děláte tady
co tu děláte vy
co vy tady děláte
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc