DÁM VŠEM DO ANGLIČTINY

Co je dám všem do Angličtiny

Výsledek: 690829, Čas: 0.3726

Příklady použití Dám Všem ve větě a jejich překlady

Dám všem vědět.
I will let everybody know.
Dám všem dětem kyselinu.".
I will give all the kids acid.".
Takže dám všem vědět.
So i'm gonna go let everyone know.
Dám všem vědět, že se dostali ven v pořádku.
I will let everyone know that they came out all right.

Dám všem znamení, jestli tam něco bude.
I will signal everyone if there's anything.
Nevím, ale najít ty německé stíhače, dám všem vyznamenání.
I don't know... but if i could find the nazis flying those things... i would give them each a medal.
Dám všem vědět, a jakmile přijdou výsledky testů, nechám vás propustit.
I will let everyone know, and as soon as we get your tests, we will get you discharged.
Dám všem sestrám na patře elektrický obušek a řeknu jim, ať mu dají ránu do rozkroku.
I'm going to give every nurse on this floor an electric cattle prod and instruct them to just zap him in his" badubies.".
Pokud někdy zjistím, že jsi mě prodal fízlům nebo podrazil, dám všem vědět, že jsi donášel na franzinea.
If i ever hear you tried to cut a deal on me or tried to roll on me, i'm gonna let the streets know you was ratting' franzine out.
Takže závěrem, slibuji, že dám všem možnost... okusit náš med... a že provedu v našem úlu nezbytné změny... kterým
In conclusion then, i promise to give us all a chance to dip our fingers into the honey pot and make
Dám vše dohromady.
To put it all together.
Dáme všem křesadlo.
Give everybody flint.
Dala všem odpovědi.
She gave everyone the answers.
Dám všechno dopořádku.
I will make everything all right. look, here you are.
A já vám dám všechno.
And i'm gonna give you everything.
Dejte všem osmihodinově směny.
Put everybody on 8-hour shifts.
Dáme všem genovou terapii.
Give everyone the gene therapy.
Dám všechno za cigáro!
I would give anything for a drag!
Pak ho dali všem.
They give that test to everyone.
Dám všechno oblečení zpátky.
I put all the clothes back.
Můžu to dát všem.
I can give each of you one.
Když dám všechno chudým.
And if i give all my possessions to feed the poor-- howie.
Dej všem týmům zelenou.
Give all teams a go.
Dáme všem ohřívací láhev.
We will give them all a hot-water bottle.
Tak ten lektvar dejte všem.
Give everybody the potion!
Můžete dát všem volný vstup.
You can give the all clear.
Dám všechny cukry pryč.
I'm gonna move all the sugars away.
Za jeho život dám všechno.
All i have for his life.
Očividně dal všem malý číslo.
He obviously gave this little number to all of us.
Satan dal všem účastníkům ďábelská jména.
Satan gives all the participants devils' names.

Výsledek: 690829, Čas: 0.3726

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc