Překlad "dámy a dámy" ve Anglický

Výsledek: 5, Čas: 0.0663

ladies and ladies

Příklady Dámy A Dámy ve větě

Dámy, dámy a dámy!
Ladies, ladies and ladies!
A jeho srdce, dámy a dámy, velké jako hodiny!
And a heart, ladies and ladies big as a watch!
Zde stojí, dámy a dámy:.
There it is, ladies and ladies:.
Dámy a dámy, máme tu vítěze tisíce dolarů.
Ladies and ladies, we have our 1 000 winner.
Dáma a dáma na procházce.
A lady and a lady out for a stroll.

Výsledek: 5, Čas: 0.0663

VIZ TAKÉ
Viz také
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc