DÁMY A PÁNOVÉ DO ANGLIČTINY

Co je dámy a pánové do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 5874, Čas: 0.1485

Příklady použití Dámy A Pánové ve větě a jejich překlady

( NL) pane přesedající, dámy a pánové, dobré ráno.
( NL) mr president, commissioner, ladies and gentlemen, good morning.
Pasy, dámy a pánové.
Passports, ladies and gents.
Pane předsedající, dámy a pánové,
Mr president, ladies and gentlemen,
Prosím, dámy a pánové.
Please, ladies and gentlemen.

Tadyma, dámy a pánové.
This way, ladies and gents.
A nyní, dámy a pánové,
Vítejte, dámy a pánové, mladí i staří.
Welcome, ladies and gents of all ages.
Náš prezident, dámy a pánové.
Our president, ladies and gentleman.
dámy a pánové,
My ladies and gentlemen,
Omlouvám se, dámy a pánové.
Ladies and gentleman, i apologize.
Tohle je, dámy a pánové, puška, která dobývá západ.
This, ladies and gents is the gun that's winning the west.
Tady je, dámy a pánové, kate mckay.
Here she is, ladies and gentlemen... kate mckay.
Dobře, dámy a pánové,
Okay ladies and gentleman,
Můj otec, dámy a pánové.
My father, ladies and gentlemen.
Zdravím, dámy a pánové.
Greetings, ladies and gents.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen.
A ty, dámy a pánové, jsou neomezené.
And they, ladies and gentleman... are limitless.
Tak, dámy a pánové, přinášíme to vše!
Well, ladies and gents, we have brought you all three!
Jsem tu, dámy a pánové.
Here i am, ladies and gentlemen.
Jen přistupte, dámy a pánové.
Step right up, ladies and gentleman.
Zlatý pár, dámy a pánové!
The golden couple, ladies and gents!
Opusťte scénu, dámy a pánové.
Clear the set, please, ladies and gentleman.
Dobré ráno, dámy a pánové.
Good morning, ladies and gents.
Dottie, dámy a pánové!
Dottie, ladies and gentlemen!
A teď dámy a pánové, mademoiselle gloria!
And now ladies and gentleman, mademoiselle gloria!
Čas běží, dámy a pánové.
Clock is ticking, ladies and gents.
Ano, dámy a pánové, pohřeb!
Yes, ladies and gentlemen, a funeral.
Vše v pořádku, dámy a pánové, omlouvám se za to.
All right, ladies and gents, sorry about that.
No tak, dámy a pánové, prosím!
Get back. ladies and gentleman, please!
Ano, dámy a pánové.
Yes, ladies and gentlemen.

Výsledek: 5874, Čas: 0.1485

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "dámy a pánové"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc