DÁMY A PÁNOVÉ POROTCI DO ANGLIČTINY

Co je "dámy a pánové porotci" do Angličtiny

Výsledek: 37, Čas: 0.1048


Příklady Dámy A Pánové Porotci ve větě

Dámy a pánové porotci, dohodli jste se na rozsudku?
Ladies and gentlemen of the jury have you agreed upon a verdict?
Dámy a pánové porotci ! tato fakta není možné popřít!
Ladies and gentlemen of the jury, these facts cannot be denied.
Dámy a pánové porotci, vyslechli jste všechny důkazy.
Ladies and gentlemen of the jury, you have heard all the evidence.
Dámy a pánové porotci, jste propuštěni.
Ladies and gentlemen of the jury, you are dismissed.
Dámy a pánové porotci, dospěli jste k rozhodnutí?
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict?
Dámy a pánové porotci, děkujeme vám za vaši službu.
Ladies and gentlemen of the jury, we thank you for your service.
Dámy a pánové porotci, vina je jednoznačná.
Ladies and gentlemen of the jury, guilty is not gray.
Dámy a pánové porotci, děkuji vám za vaše úsilí.
Ladies and gentlemen of the jury, thank you for your service.
Dámy a pánové porotci, prý jste dosáhli verdiktu.
Ladies and gentlemen of the jury, i understand you have reached a verdict.
Dámy a pánové porotci,
Ladies and gentlemen of the jury,
Dámy a pánové porotci, děkuji vám za vaše úsilí.
Ladies and gentlemen of the jury, thank you for your efforts.
Dámy a pánové porotci, byli jste poučeni.
Ladies and gentlemen of the jury... you have received your instructions.
Dámy a pánové porotci, dospěli jste k výroku?
Ladies and gentlemen of the jury, how do you find?
Dámy a pánové porotci, já jsem podivín.
Ladies and gentlemen of the jury, i'm an odd man.
Dámy a pánové porotci, proto máme zákon o zločinu z nenávisti.
Ladies and gentlemen of the jury, this is why we have hate-crime laws!
Fakta, dámy a pánové porotci.
Facts, ladies and gentlemen of the jury.
Ani vy, dámy a pánové porotci.
Nor are you, ladies and gentlemen of the jury.
Děkuji, dámy a pánové porotci za vaši službu.
Thank you ladies and gentlemen of the jury for your service.
Řeknu vám to, dámy a pánové porotci.
I will tell you, ladies and gentlemen of the jury.
Dobré ráno, dámy a pánové porotci.
Good morning, ladies and gentlemen of the jury.
Ctihodnosti, dámy a pánové porotci.
Your honor, ladies and gentlemen of the jury.
Dobré ráno, dámy a pánové porotci.
Good morning, your honor, ladies and gentlemen of the jury.
Je to jen ztráta času, dámy a pánové porotci.
Oh, this is a waste of time, ladies and gentlemen of the jury.
Ctihodnosti, pane predsedo poroty, dámy a pánové porotci.
Your honour, mr foreman, ladies and gentlemen of the jury.
Dámy a pánové porotci, dospěla porota k jednomyslnému verdiktu?
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a unanimous verdict?
Dámy a pánové porotci, děkuji za splnění občanské povinnosti.
Ladies and gentlement of the jury thank you for your civic duty.
Dámy a pánové porotci, při své práci musím občas hájit lumpy.
Ladies and gentlemen of the jury in my job i sometimes have to defend bad men.
Dámy a pánové porotci, james moriarty byl obviněn z několika pokusů o loupež.
Ladies and gentlemen of the jury, james moriarty stands accused... of several counts of attempted burglary.
Dámy a pánové porotci, dospěli jste k verdiktu v obou případech?
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict in each of these two cases?
Dámy a pánové porotci... obžaloba... toho muže dnes nedostane. ne.
And ladies and gentlemen of the jury, the prosecution is not gonna get that man today.

Výsledek: 37, Čas: 0.1048

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc