DÁMY A PÁNOVÉ POROTCI DO ANGLIČTINY

Překlad Dámy A Pánové Porotci do Angličtiny

Výsledek: 102, Čas: 0.0488

Příklady použití Dámy A Pánové Porotci ve větě a jejich překlady

Dámy a pánové porotci, máte verdikt?
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict?
Dámy a pánové porotci... dospěli jste k závěru?
Ladies and gentlemen of the jury... have you reached a verdict?
Jiné příklady vět
Dámy a pánové porotci, dospěli jste k verdiktu?
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict?
Dámy a pánové porotci, velice vám děkuju za vaše služby.
Ladies and gentlemen of the jury, thank you very much for your service.
Dámy a pánové porotci, tento případ je.
Ladies and gentlemen of the jury, this case is.
Dámy a pánové porotci.
Ladies and gentlemen of the jury.
Dámy a pánové porotci, děkujeme vám za vaši službu.
Ladies and gentlemen of the jury, we thank you for your service.
Dámy a pánové porotci, toto je případ systematického a krutého zneužívání.
Ladies and gentlemen of the jury, this was a case of systematic and brutal exploitation.
Dámy a pánové porotci, kouřící zbraň... tajemný telefonní hovor.
Ladies and gentlemen of the jury, The smoking gun-- a secretive phone call.
Dámy a pánové porotci, jste propuštěni.
Ladies and gentlemen of the jury, you are dismissed.
Dámy a pánové porotci, děkuji vám za vaše služby.
Ladies and gentlemen of the jury, thank you for your service.
Dámy a pánové porotci, děkuji vám za vaši službu.
Ladies and gentlemen of the jury, thank you for your service.
Dámy a pánové porotci, při své práci musím občas hájit lumpy.
Ladies and gentlemen of the jury in my job I sometimes have to defend bad men.
Dámy a pánové porotci, vyslechli jste všechny důkazy.
Ladies and gentlemen of the jury, you have heard all the evidence.
Dámy a pánové porotci, tento případ je velmi jednoduchý.
Ladies and gentlemen of the jury, this case is pretty simple.
Dámy a pánové porotci, já jsem podivín.
Ladies and gentlemen of the jury, I'm an odd man.
Dámy a pánové porotci, zde jsou rekta.
Ladies and gentlemen of the jury, here are the faces.
Dámy a pánové porotci.
Ladies and gentlemen of the jury.
Ani vy, dámy a pánové porotci.
Nor are you, ladies and gentlemen of the jury.
Děkuji, dámy a pánové porotci za vaši službu.
Thank you ladies and gentlemen of the jury for your service.
Dobré ráno, dámy a pánové porotci.
Good morning, Your Honor, ladies and gentlemen of the jury.
Fakta, dámy a pánové porotci.
Facts, ladies and gentlemen of the jury.
Abych to zkrátil... dámy a pánové porotci, tohle není případ.
To be brief... ladies and gentlemen of the jury, there is no case.
Uh, dámy a pánové porotci... obžalovaný, Frank Castle, není.
Uh, ladies and gentlemen of the jury... the defendant, Frank Castle, is not.
A toto, dámy a pánové porotci, jsou fakta.
And those, ladies and gentlemen of the jury... are the facts.
Ctihodnosti, dámy a pánové porotci.
Your Honor, ladies and gentlemen of the jury.
Dobré ráno, dámy a pánové porotci.
Good morning, ladies and gentlemen of the jury.
Je to jen ztráta času, dámy a pánové porotci.
This is a waste of time, ladies and gentlemen of the jury.
Ctihodnosti, pane predsedo poroty, dámy a pánové porotci.
Your Honour, Mr Foreman, ladies and gentlemen of the jury.
Řeknu vám to, dámy a pánové porotci.
I will tell you, ladies and gentlemen of the Jury.

Výsledek: 102, Čas: 0.0488

Slovo od slova překladem


pánové
- gentlemen guys gents men fellas
porotci
- of the jury the judges jurors juror
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc