DŽENTLMENI DO ANGLIČTINY

Co je "džentlmeni" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 69, Čas: 0.0598


Příklady Džentlmeni ve větě

Pane... tak, džentlmeni, s čímpak začneme?
Sir... so, gentlemen, what shall we begin with?
My jsme džentlmeni z harvardu!
Oh!- eww! we are gentlemen of harvard!
Možná vy džentlmeni mi ho pomůžete najít.
Can you, gentlemen, i could have help to find an easy prey.
Teď, džentlmeni, tohle je opravdu významný starý gardista.
Now, gentlemen, here is a truly distinguished old guardsman.
Ti jižní džentlmeni jsou ohromní bojovníci.
Those southern gentlemen are great fighters.
To znamená chovat se jako džentlmeni, že, lucy?
That means behaving like gentlemen. right, lucy?
Ještě štrůdl, džentlmeni?
More strudei, gentlemen?
My máme rozhodčího hosta s námi dnes, dámy a džentlmeni.
We have a guest referee with us today, ladies and gentlemen.
Džentlmeni se nikdy nechlubí svými úspěchy.
Gentlemen never parade their military achievements.
To je velmi dobré, džentlmeni.
That's very good, gentlemen.
Odjedeme odsud v autě jako džentlmeni na piknik.
We're going out of here in a car like gentlemen on a picnic.
Jsme oba džentlmeni.
We're both gentlemen.
A dbáme na to, aby naši džentlmeni dělali to samé.
And we insist that all our gentlemen do the same.
Naši podnájemníci- džentlmeni, dr.
Our gentlemen tenants, dr. watson.
Džentlmeni jako já musí dávat pozor na to, co dělají a říkají.
Gentlemen like me must be very careful of what they do and say.
Džentlmeni, pan mays gilliam.
Gentlemen, mr. mays gilliam.
Řekli ti tihle dva džentlmeni, že jsem tě tu hledala?
DID THESE TWO GENTLEMEN TELL YOU THAT i CAME LOOKING FOR YOU?
Džentlmeni štěstěny nelyrická komedie.
GENTLEMEN OF FORTUNE AN UNLYRICAL COMEDY.
Dominique, tady být džentlmeni pro inzerát loly.
Dominique, here are the gentlemen for the lola ad.
Ale džentlmeni britové.
But the gentlemanly british.
Tak, džentlmeni, užijte si pěknej večer, jasný?
You gentlemen have a nice evening now, you hear?
Ano, ale džentlmeni jako já si je netroufají využít.
Yes, but a gentleman like me daren't take advantage of them.
Jsme džentlmeni, vždycky jim otevřeme dveře.
I am a gentleman, i always open doors for women.
Kate, přece víš, že džentlmeni musí svoje sliby plnit.
Now kate, you know that a gentleman has to take account of these things.
Džentlmeni, potlesk pro roxy!
You want to put your hands together for roxy!
A já si myslel, že džentlmeni nikdy nelžou.
He lied, miss galindo, and i never thought a gentleman would do that.
Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, džentlmeni.
Pleasure doing business with you, caballeros.
Džentlmeni, jsme překvapeni.
Mr. mayor, gentlemen, we're pretty surprised.
Támhle jsou dva džentlmeni, kteří by s vámi chtěli mluvit. pánové?
There's a couple of gentlemen here who are gonna wanna talk to you.
No, pokud to dobře chápu, tak ti mexičtí džentlmeni chtějí to, co je v tomhle balíčku.
Well, as far as i can make out, those mexican gentlemen want what's in this package.

Výsledek: 69, Čas: 0.0598

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "džentlmeni"


pánům
gentlemany
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc