DŽENTLMENI DO ANGLIČTINY

Překlad Džentlmeni do Angličtiny

Výsledek: 136, Čas: 0.0461

Příklady použití Džentlmeni ve větě a jejich překlady

Tyhle džentlmeni vojáci se radši prát s jinejma džentlmenama.
These gentleman soldiers, they better fight other gentleman soldiers.
Ano, jsou to větší džentlmeni.
Yes, they're bigger gentleman.

A gentleman

Džentlmeni nezacházejí do detailů.
A gentleman doesn't go into details.
Džentlmeni se nikdy nelíbají a nemluví.
A gentleman never kisses and tells.
Jiné příklady vět
Džentlmeni, zakažte karetní hry.
Gentlemen, shut down the card game.
Džentlmeni, nahoďte motory!
Gentlemen, start your engines!
To znamená chovat se jako džentlmeni, že, Lucy?
That means behaving like gentlemen. Right, Lucy?
Džentlmeni, čas vypršel.
Gentlemen, time is up.
Moc se omlouvám, džentlmeni.
I beg your pardon, gentleman.
Jako džentlmeni.
Like gentleman.
Dobrá, džentlmeni, přeji vám dobrou noc!
Well, gentlemen, I bid thee good night!
Dobrá džentlmeni, uklidněte se, uklidněte se.
Alright gentlemen, settle down, settle down.
Džentlmeni, naše historka z kazety.
Gentlemen, our tale of the tape.
Tři malí džentlmeni.
Three little gentlemen.
Všichni jsme džentlmeni.
We're all gentlemen.
Ne tak rychle, džentlmeni.
Not so fast, gentlemen.
Chlapci jsou velice lenivý, džentlmeni.
Boys is very lazy, gentlemen.
Vyřešíme to jako džentlmeni.
Settle it like gentlemen.
Nebo to vyřešíme jako džentlmeni.
Or... we will settle this like gentlemen.
Dobrý večer džentlmeni.
Good evening gentlemen.
Řekněte Tristaně, ať se vrátí domů. Pak to vyřídíme jako džentlmeni.
Tell Tristana to go home; then we will settle this like gentlemen.
Do pokoje, dokonalí džentlmeni.
Into the bedroom, perfect gentlemen.
Děkuji vám, džentlmeni.
Thank you, gentlemen.
Proberme to jako džentlmeni.
Let's discuss it like gentlemen.
Jednou za mnou, džentlmeni.
Once for me, gentlemen.
Džentlmeni štěstěny nelyrická komedie.
GENTLEMEN OF FORTUNE AN UNLYRICAL COMEDY.
Tady ti romunští džentlmeni mě právě najali na nějakou práci.
Just been hired on by these gentlemen... of the Gyptian persuasion.
Tak, džentlmeni, užijte si pěknej večer, jasný?
You gentlemen have a nice evening now, you hear?
Ale džentlmeni Britové.
But the gentlemanly British.
Džentlmeni přicházejí.
The Gentlemen are coming by.

Výsledek: 136, Čas: 0.0461

"Džentlmeni" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc