Překlad "dejte mi vědět" ve Anglický

Výsledek: 468, Čas: 0.0088

Příklady Dejte Mi Vědět ve větě

A dejte mi vědět, kdybyste potřebovali led.
And let me know if you need any ice.
Dejte mi vědět, až bude při vědomí.
Notify me when he's conscious.

Doktore... dejte mi vědět.
Doctor keep me posted.
Ale dejte mi vědět, kdybyste něco potřebovali.
But let me know if you need anything.
Dejte mi vědět, až ji najdete.
Notify me the moment you find it.
Dobře, doktore, dejte mi vědět.
Very well, doctor, keep me posted.
Prosím, dejte mi vědět, jestli mohu něco udělat.
Please let me know if I can do anything.

Dejte mi vědět až budou připraveni k výslechu.
Notify me when they're ready for questioning.
Dejte mi vědět, co budete dělat.
Keep me posted on what you decide to do.
Dejte mi vědět, jakmile bude Tony v Kodani.
Let me know as soon as Tony is in Copenhagen.
A dejte mi vědět kdy bude pohřeb.
And let me know when the funeral is.
Takže můžete, dejte mi vědět.
So you can let me know.
Dejte mi vědět, až budete odcházet.
Let me know when you're leaving.
Jestli se Jude objeví, dejte mi vědět.
If Jude shows up, let me know.
Dejte mi vědět, až propustíte tělo.
Let me know when you release the body.
Dejte mi vědět, kdyby se jeho stav změnil.
Let me know if his condition changes.
Dejte mi vědět, jestli je svobodná.
Let me know if she's single.
Dejte mi vědět Když večeře je tady, hmm?
Let me know when dinner's here, hmm?
A dejte mi vědět.
AND LET ME KNOW--.
Dejte mi vědět, jestli budete chtít zákusek.
LET ME KNOW IF YOU BOYS WANT SOME DESSERT.
A dejte mi vědět, kdyby byly.
AND YOU will LET ME KNOW IF THERE ARE?
No, dejte mi vědět, až se rozhodnete.
Well, you let us know when you do.
Dobře, dejte mi vědět.
No, dejte mi vědět, jak můžu pomoct.
Well, you let me know how I can help.
A dejte mi vědět, kdybyste dostali hlad.
And you let me know if you get hungry.
Dejte mi vědět, kdo je vítěz.
Just let me know who the winner is.
Dejte mi vědět a já postavím na kafe.
Give me some notice and I will put the kettle on.
Jestli budete něco potřebovat, dejte mi vědět.
Ifyou need anything, letme know.
Když bude třeba víc, dejte mi vědět.
And if you need more, just let me know.
Dejte mi vědět, kdybych mohl nějak pomoci.
You will let me know if I can do anything.

Výsledek: 468, Čas: 0.0088

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc