DEJTE MI VĚDĚT DO ANGLIČTINY

Co je dejte mi vědět do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 468, Čas: 0.167

Příklady použití Dejte Mi Vědět ve větě a jejich překlady

A dejte mi vědět, kdybyste potřebovali led.
And let me know if you need any ice.
Uh, dejte mi vědět,, pokud to není dost.
Uh, let me know if it's not enough.
Dejte mi vědět, až bude při vědomí.
Notify me when he's conscious.
Ale dejte mi vědět, kdybyste něco potřebovali.
But let me know if you need anything.

Doktore... dejte mi vědět.
Doctor keep me posted.
Dejte mi vědět, až ji najdete.
Notify me the moment you find it.
Dejte mi vědět až budou připraveni k výslechu.
Notify me when they're ready for questioning.
Prosím, dejte mi vědět, jestli mohu něco udělat.
Please let me know if i can do anything.
Dobře, doktore, dejte mi vědět.
Very well, doctor, keep me posted.
Zavolejte mi zítra a dejte mi vědět jak se cítí.
Call me tomorrow and let me know how he's feeling.
Dejte mi vědět, co budete dělat.
Keep me posted on what you decide to do.
Dejte mi vědět, jakmile bude tony v kodani.
Let me know as soon as tony is in copenhagen.
A dejte mi vědět kdy bude pohřeb.
And let me know when the funeral is.
Takže můžete, dejte mi vědět.
So you can let me know.
Dejte mi vědět, až budete odcházet.
Let me know when you're leaving.
Jestli se jude objeví, dejte mi vědět.
If jude shows up, let me know.
Dejte mi vědět, až propustíte tělo.
Let me know when you release the body.
Dejte mi vědět když večeře je tady, hmm?
Let me know when dinner's here, hmm?
Dejte mi vědět, kdyby se jeho stav změnil.
Let me know if his condition changes.
Dejte mi vědět, pokud to bude v kuchyni moc hlučné.
Let me know if it's too loud in the kitchen.
Dejte mi vědět, jestli je svobodná.
Let me know if she's single.
To přesně nevím, ale dejte mi vědět, až to najdete.
BUT, UH, JUST LET ME KNOW WHAT YOU FIND.
A dejte mi vědět.
AND LET ME KNOW--.
Kdybyste chtěl džíny bez zadku, dejte mi vědět.
If you ever need a pair of ass-less jeans, LET ME KNOW.
Dejte mi vědět, jestli budete chtít zákusek.
LET ME KNOW IF YOU BOYS WANT SOME DESSERT.
A dejte mi vědět, kdyby byly.
AND YOU will LET ME KNOW IF THERE ARE?
No, dejte mi vědět pokud byste něco potřeboval, jo?
Well, you let me know if you need anything, yeah?
Dejte mi vědět, kdo je vítěz.
Just let me know who the winner is.
Dobrá. dejte mi vědět, kdyby... sopka v mexiku.
Okay, well, just let me know, uh, volcano in mexico.
Uh, dejte mi vědět, když budu žvanit až moc.
Uh, l-let me know if i'm sharing too much.

Výsledek: 468, Čas: 0.167

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc