JAK JSEM ŘÍKAL DO ANGLIČTINY

Co je jak jsem říkal do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 391, Čas: 0.0637

Český-anglický slovník

Příklady použití Jak Jsem Říkal ve větě a jejich překlady

No, jak jsem říkal, já se s ní nikdy nesetkal.
Well, like i said, i have never met her.
Teď, jak jsem říkal, když dva lidi přijdou.
Now as i was saying, when two people come.
Ne, jak jsem říkal, jsem přírodní.
No, like i said, i'm all natural.
Ale jak jsem říkal kimmie, musíme nadzvednout zadek.
But as i was telling kimmie yesterday, first we gotta lift that ass.
Takže jak jsem říkal, teď, když jsem ve velení.
So as i was saying, now that i'm in charge.
A jak jsem říkal, byl teplý.
And like i said, it was warm.
Tak tedy jak jsem říkal, měl jsem dneska nápad.
So as i was telling you, i had an idea.
No, jak jsem říkal, ženy jsou nepohyblivé.
As i was saying, women are immobile.
Víte, jak jsem vám říkal, že jennym otec se choval divně?
Know how i told you jenny's dad's been actin' strange?
Ale jak jsem říkal, mého učně zabil muž.
But like i said, my trainee was killed by a man.
Ale jak jsem říkal, mám v plánu poměry trochu změnit.
But like i say, it's my intention to shake things up a bit.
A jak jsem říkal, vy nejste dost dobrej!
And like i said, you ain't good enough!
Ale jak jsem říkal, jane není.
But, as i was saying," jane" isn't.
No víte, za daných okolností, jak jsem říkal.
Well you know under the circumstances as i was telling.
Víte, jak jsem říkal, že tu bude překvápko?
Remember how i told you there was going to be a surprise later?
Ale jak jsem říkal, je to řecká mytologie.
But like i said, that is greek mythology.
Víte, jak jsem vám říkal, že jsem neměl sex s vaši dcerou?
Know how i told you i never had sex with your daughter?
Jak jsem říkal, lucy, manželství je krásná věc.
As i was saying, lucy, marriage is a beautiful thing.
A jak jsem říkal, ženský ho dost berou.
And like i say, he, he liked his women.
Jak jsem říkal vaší partnerce, nemáte nic na mého klienta.
As i was telling your partner, you have nothing on my client.
Jak jsem říkal, dobré zprávy.
Like i said, good news.
Jak jsem říkal, někdy z nich mluví whisky.
Like i say, sometimes it's the whisky does the talk.
Jak jsem říkal, moje smutné smajlíky.
So, as i was saying, my sad face.
Jak jsem říkal, obyčejný magnet má dva póly.
As i was saying, an ordinary magnet has two poles.
Jak jsem říkal, nechci vás odradit.
Like i say i absolutely don't want to discourage you.
Jak jsem říkal, každý může mít špatný den.
Like i said, everybody can have a bad day.
Jak jsem říkal, je teplý letní večer ve starověkém řecku.
As i was saying, it's a warm summer evening in ancient greece.
Jak jsem říkal, nejlepší restaurace v miami.
Like i said, best restaurant in miami.
Jak jsem říkal, všichni jsme byli pod vyjímečným tlakem.
As i was saying, we have all been under an extraordinary deadline.
Jak jsem říkal, není moje oddělení.
Like i said, not my department.

Výsledek: 391, Čas: 0.0637

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "jak jsem říkal"


jak sem řekl
jak sem říkal
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc